Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

A III-a instruire în domeniul adaptării la schimbările climatice

COMUNICAT DE PRESĂ 9/27.05.2015 A III-a instruire în domeniul adaptării la schimbările climatice

Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului 'Calea verde spre dezvoltare durabilă', anuntă continuarea sesiunii de instruiri în domeniul adaptării la schimbările climatice, prin organizarea celei de a III-a instruiri, în perioada 02 — 04 iunie 2015
Instruirea ce va avea ca temă sectoarele vulnerabile la schimbările climatice: 'Păduri', 'Biodiversitate' si 'Agricultură/Zootehnie' va fi organizată în Moeciu de Sus, Complexul turistic Cheile Grădistei Fundata, judetul Brasov. 
Instruirea este organizată de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în colaborare cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale — KS, dar și cu sprijinul partenerilor norvegieni și români din proiect: Institutul Norvegian de Cercetare Vestlandsforskning, Directia Norvegiană pentru Protectie Civilă — DSB, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Brasov, Primăria Municipiului Tg. Mures, Universitatea 'Lucian Blaga' Sibiu, Administratia Natională de Meteorologie Bucuresti. 
La eveniment sunt invitati să participe reprezentanti ai grupurilor tintă, autorităti publice locale din cele trei municipii Sibiu, Tg. Mures, Brasov, societatea civilă, agenti economici, administratori/custozi situri Natura 2000. Participantii la această instruire, vor contribui la realizarea strategiilor si planurilor locale de actiune pentru adaptarea la schimbările climatice în cele trei municipii Sibiu, Tg. Mures si Brasov, acestea reprezentând unul din obiectivele specifice ale proiectului.

Contact: ofiter proiect comunicare Melinda Dragomir,  
telefon:+40740542008,  
email:melinda.dragomir@apmsb.anpm.ro

INFORMATII SUPLIMENTARE: 
Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu este o institutie publică guvernamentală sub jurisdictia Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finantat de la bugetul de stat.

Proiectul 'Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă' în valoare totală de 4.546.115 este finantat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2009 — 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinantarea si cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 — aprilie 2016. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilitătii umane si a ecosistemului la schimbări climatice si urmăreste elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

### 
Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesațiwww.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.

Contact: 
Melinda Dragomir 
Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu 
Tel: +40269422653 
Email:office.caleaverde@apmsb.anpm.ro 
Sibiu, România, 27.05.2015 

Comunicat preluat de pe Agerpres.