Projects Announcements/Events Projects Announcements/Events

Anunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Apelul 4 - Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului din cadrul Programului RO-CULTURA

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, publică în consultare Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru Apelul 4 - Consolidarea antreprenoriatului...

Granturi SEE și norvegiene pentru dezvoltare locală și creșterea incluziunii grupurilor dezavantajate

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) lansează joi, 13 septembrie 2018, într-un cadru oficial, Programul ”Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor", prin care vor fi finanțate măsuri menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către...

EEA and Norway grants for local development and increased inclusion of disadvantaged groups

The Romanian Social Development Fund (FRDS) is launching on Thursday, September 13, 2018, in an official framework the Programme "Local Development and Poverty Reduction, Enhanced Roma Inclusion", which will finance measures aimed at increasing the use of social services to disadvantaged groups...

The deadline for registering to the matchmaking seminar for RO Culture Programme is 6th of August

The matchmaking event aims to contribute to the strengthening of the bilateral cooperation between cultural operators from Romania and the Donor States. Participants will have the opportunity to meet and dialogue for partnership projects development in the field of culture and heritage and...