Informatii despre
Mecanismul Financiar Norvegian
Informatii despre
Mecanismul Financiar SEE

Ministerul Afacerilor Europene

Proiecte sub lupa

Abordări complexe în prevenirea HIV/SIDA în România

Promotor: Fundaţia Tineri pentru Tineri, ..
Partener: Uniunea Naţională a ..
Grant: 2041827 Euro
Grant from: MF SEE
Sector: Sanatatea si ingrijirea copilului
Link: www.y4y.ro
Scopul proiectului constă în implementarea unei campanii de conştientizare a ...
Abordări complexe în prevenirea HIV/SIDA în România
Centre de promovare a bunăstării copiilor şi adulţilor în judeţele Timiş şi Iaşi
Centrele Culturale – Lideri în dezvoltare comunitară prin promovarea patrimoniului cultural
Centru de zi pentru copiii cu deficienţe în dezvoltare
Centrul român pentru tehnologia proceselor de încălzire
Comunităţi româneşti mici, şcoli şi ONG-uri promovează soluţii nepoluante
Conservarea bio şi geodiversităţii, ca suport al dezvoltării durabile şi al creşterii economice şi sociale în zona Ţara Haţegului – Retezat
Conservarea biodiversităţii Rezervaţiei Naturale “Stejarii Seculari de la Breite”, Sighişoara
Conservarea peisajului istoric al satelor săseşti din Transilvania
Conservarea şi restaurarea patrimoniului etnografic al Muzeului ASTRA din Dumbrava Sibiului
Crearea a trei comunităţi terapeutice în penitenciarele de la Rahova, Jilava şi Târgşor
Crearea unui răspuns al comunităţii la ameninţarea cu HIV în rândul bărbaţilor care întreţin relaţii sexuale cu persoane de acelaşi sex
Creşterea accesului la servicii primare de prevenţie de înaltă calitate pentru copii şi adolescenţi
Creşterea capacităţii autorităţilor publice din România de a sprijini copiii cu dizabilităţi în propriile familii
Creşterea gradului de transparenţă şi responsabilitate în administraţia publică
Dezvoltarea capacităţii autorităţilor române de prevenire şi investigare a cazurilor de pornografie infantilă prin Internet
Dezvoltarea capacităţilor pentru membrii Comitetelor de Sănătate şi Siguranţă
Dezvoltarea cunoştinţelor de administrare a terenurilor
Dezvoltarea de instrumente moderne pentru planificare în Regiunea Centru utilizând tehnologie GIS
Dezvoltarea de soluţii pentru mediu
Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente în România
Dezvoltarea unui compus bio-solid inovativ pe bază de nămol rezidual şi biomasă marină de la Marea Neagră
Ecoturism – un instrument pentru dezvoltarea durabilă
Educarea familiei în vederea prevenirii consumului de droguri
Energie nucleară sigură – Programul Regional de Excelenţă pentru România
Evaluarea şi sprijinirea politicilor publice din România prin intermediul unui sondaj sociologic
Externalizarea producției structurilor submarine
Extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare şi rezolvarea problemelor de canalizare din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa
Fabrică de produse pentru îngrijirea medicală dedicată spitalelor, persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi
Fondul pentru burse
Fondul pentru ONG-uri
Fructele tradiţiei în Odorhei
Îmbunătăţirea managementului resurselor de apă din bazinul hidrografic al râului Mureş
Îmbunătăţirea structurii şi eficienţei agregatelor eoliene cu ax orizontal şi palete nereglabile, Timişoara
Implementarea sistemului GIS în oraşul Mizil – un instrument pentru planificarea teritorială
Îndiguirea malurilor râului Bistriţa în zona întregului ansamblu de management al deşeurilor situat în anexa Vînători, Piatra Neamţ
Înfiinţarea unei unităţi de producţie pentru compactorul de deşeuri în România
Înfiinţarea unui sistem de instruire privind acordarea primului ajutor în România
Îngrijire la cele mai înalte standarde pentru copii mai sănătoşi
Instrumente şi baze de date integrate pentru planificare teritorială în zona CUA
Instrumente şi modele inovative pentru formare profesională în zonele de centru şi vest ale României
Întărirea capacităţii de administrare a politicilor în domeniul mediului în Bucureşti
Lucrând împreună pentru îmbunătăţirea vieţii persoanelor vulnerabile
Managementul eficient al zonelor protejate din Munţii Apuseni
MEDICARE – Produse medicale de unică folosinţă pentru transfuzii şi dializă
Micro CCHP integrat – bazat pe surse de energie regenerabilă pentru consumatorii izolaţi din regiunea de Sud – Est a României
Modernizarea echipamentelor din cadrul centrelor rezidenţiale pentru protecţia copilului din judeţul Sibiu
Observator 3D pentru cercetare atmosferică în România
Parteneriat norvegiano-român pentru progres în tratamentul bolilor rare
Parteneriat pentru un mediu curat, mai puţine deşeuri şi dezvoltare durabilă în Regiunea 7 Centru
Prevenirea şi detectarea timpurie a cancerului de sân, genital şi pulmonar
Producţie sustenabilă competitivă, de calitate, în Cluj – Napoca
Proiect pilot pentru producţia agricolă sustenabilă în judeţul Sălaj – Transilvania
Promovarea producţiei sustenabile pentru comunităţile mici de fermieri din Siturile Natura 2000
Responsabilitate socială corporativă axată pe mediu şi pe dezvoltare comunitară
Restaurarea Hanului Gabroveni din Bucureşti
Restaurarea instalaţiilor tehnice populare acţionate hidraulic din cadrul Muzeului Satului Maramureşean din Sighetu Marmaţiei
Restaurarea porţii a V-a a Fortăreţei Vaubian din Alba Iulia
Restaurarea şi revitalizarea Fortăreţei Măcelarilor din Baia Mare
Reţeaua de canalizare şi unitatea de tratare a apelor reziduale la spitalul de pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu”
RoNoMar: Proiectul de cooperare româno – norvegiană în domeniul maritim
Servicii de consiliere pentru părinți oferite familiilor din România
Servicii medicale integrate şi inovative pentru România rurală
Servicii publice în judeţul Vâlcea – reţea de informare pentru o misiune comună
Sistem de monitorizare a calităţii apei destinate consumului uman, furnizate de companii româneşti
Strategie pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Bacău
Strategie pentru securitatea energetică şi protecţia infrastructurii critice în România şi perspectivă regională (ROSTREC)
Trasabilitate în industria alimentară din România
Turism comunitar bazat pe date ştiinţifice privind specia morunului
Un model de servicii integrate pentru copiii aflaţi în situaţie de risc din zonele dezavantajate din judeţul Bacău
“1 – 2 – 3 – Let’s Go” – Promovarea unui stil de viaţă sănătos pentru copiii din Bucureşti

Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii, în calitate de Operator de program, anunță lansarea primei cereri de propuneri privind acțiuni de parteneriat cu finanțare din Fondul pentru relații bilaterale. Fondul pentru relații bilaterale Fondul pentru relații bilaterale este o componentă principală a Programului PA16/RO12 “Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” și are ca obiectiv ...

Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de Operator al Programului “RO06 Energie Regenerabilă” - Rondine, a organizat marți, 26 noiembrie 2013, evenimentul de lansare a Programului finanțat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ambasadei Regatului Norvegiei în România, Ministerului Industriilor şi Inovării din Republica Islanda, Ministerului Mediului și Schimbărilor ...

Prima reuniune a Comitetelor de monitorizare pentru granturile SEE & norvegiene a avut loc luni, 25 noiembrie a.c., la Bucureşti. Rolul acestor comitete desfăşurate în scopul monitorizării şi evaluării celor două mecanisme financiare, SEE şi norvegian, este statutat în conformitate cu prevederile capitolului 4, Art. 4.4 din Regulamentele de implementare a granturilor SEE & norvegiene 2009-2014. Pe odinea de zi a Comitetelor de ...

Fondul pentru relaţii bilaterale din cadrul Programului are un buget total de 120.332 euro. Alocarea financiară pentru Relaţii Bilaterale, Măsura A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate a prezentei cereri de propuneri pentru acțiuni bilaterale de parteneriat este de 45.000 euro. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 1.500 euro per enitate. În România, Programul este implementat de Ministerul Culturii, prin ...

The Romanian-EEA Research Programme aims to contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area and to strengthen the bilateral relations by enhancing research cooperation between the scientific communities of Romania, Norway, Iceland and Liechtenstein, stimulating long-term cooperation and equal partnerships between the research entities. Responsible for implementation of the Programme: Romania: ...

Alte două noi programe prin care România va atrage granturi SEE au fost semnate în data de 1 noiembrie a.c. de către ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Cele două programe sunt „Eficiență energetică” şi „Cercetare în sectoarele prioritare”, iar valoarea cumulată a granturilor este de 28 milioane de euro. Prin programul „Cercetare în sectoarele prioritare” sunt alocate României fonduri nerambursabile în ...

Astazi au fost lansate apelurile de proiecte finantate din Fondul Bilateral National gestionat de Punctul National de Contact/Ministerul Fondurilor Europene. Mai jost regasiti textul apelurilor de aplicatii precum si documentele suport aferente. E-mail pentru informații și transmiterea aplicațiilor (on line): bilateral.relations@fonduri-ue.ro Adresa pentru transmiterea aplicațiilor pe format de hârtie: Ministerul Fondurilor ...

Conferința de lansare a granturilor SEE & norvegiene în România a avut loc, marţi, 29 octombrie a.c. Evenimentul a fost deschis de ambasadorul Norvegiei în România, Tove Bruvik Westberg, şi de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. La conferinţă au participat invitaţi din România şi statele donatoare, reprezentanţi ai companiilor publice şi private, instituţiilor publice centrale şi locale, organizaţiilor ...

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, s-a întâlnit, vineri, 25 octombrie a.c., la Bruxelles, cu reprezentanţii statelor donatoare de granturi SEE şi norvegiene. În cadrul întrevederii s-a discutat realocarea sumei de 55 milioane de euro către domenii precum combaterea sărăciei şi aspecte legate de populaţia roma, sănătate (proiecte legate de problematica cancerului, TBC, registre populaţie afectată de boli cronice), ...

Alte două noi programe prin care România va atrage granturi SEE, au fost semnate în data de 22 octombrie a.c. de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Cele două programe sunt „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, respectiv „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată”, iar valoarea cumulată a granturilor se ridică la aproximativ 23 ...

&nbdp;


&nbdp;