„Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților”

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului RO23 - "Sancțiuni corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate"

Inspirat de renumita Închisoare din Bastøy din Norvegia, proiectul intitulat „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților” a însemnat punctul de pornire prin care autoritățile române au înființat prima închisoare ecologică umană. Serviciile Corecționale din Regiunea Sud au fost partenerul norvegian în acest proiect proiect și au oferit autorităților din penitenciarele românești sfaturi și bune practici cu privire la înființarea și administrarea uneo închisori ecologice.

Având în vedere rata ridicată a șomajului deținuților după eliberare, cauzată de educație și / sau calificările limitate care îi împiedică să aibă acces la un loc de muncă și astfel reprezintă un risc ridicat de recidivă, Administrația Națională a Penitenciarelor a promovat acest proiect ca mijloc de abordare pentru această problemă, oferind cursuri de formare care vizează calificarea deținuților în meșteșugurile tradiționale și sensibilizarea cu privire la situația lor, în vederea creșterii șanselor acestora pe piața forței de muncă după încheierea perioadei de detenție. Obiectivul proiectului a fost realizat pe deplin, constând în consolidarea capacității sistemului penitenciar de a facilita procesul de reintegrare a ex-deținuților, prin îmbunătățirea competențelor acestora prin instruiri în domeniul construcțiilor ecologice și al meșteșugurilor tradiționale, precum și prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța implicării societății în asigurarea reintegrării ex-deținuților.

Proiectul intitulat „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților” a fost finanțat în cadrul Programului RO23 - "Sancțiuni corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate" aferent Granturilor SEE & Norvegiene 2009-2014 iar mai multe informații pot fi obținute dacă accesați următoarele link-uri  eeagrants.org/News/2016/Establishing-a-more-humane-prison#story sau norwaygrants.anp.gov.ro/despre-proiect-delta.