Parteneriate

Consolidarea cooperării dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și țările beneficiare reprezintă unul dintre cele două obiective principale ale granturilor SEE și Norvegiene. Parteneriatele bilaterale dintreentităţi publice și private, ONG-uri, institute de cercetare şi instituţii de învăţământ superior din țările donatoare și cele beneficiare sunt facilitate și sprijinite la toate nivelurile.

Rezultate aşteptate

Parteneriatele în contextul granturilor SEE și Norvegiene au următoarele rezultate:

  • Extinderea cooperării : prin promovarea parteneriatelor între diferite tipuri de entități care au intenții comune sau complementare de dezvoltare;
  • Partajarea rezultatelor: prin obținerea de rezultate comune, cum ar fi elaborarea de politici, legi, strategii sau noi cunoștințe/practici.
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerea reciprocă: prin crearea mediului în care persoanele din partea diferitelor entități să lucreze împreună pentru scopuri comune care generează încredere și înțelegere reciprocă. Un alt efect este îmbunătățirea gradului de conștientizare a Acordului SEE, respectiv libera circulație a persoanelor, a capitalului, a bunurilor și a serviciilor între țările UE și țările SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).
  • Impact ulterior: ca rezultat al colaborării, rețelele și parteneriatele care se stabilesc pot conduce la o cooperare ulterioară dincolo de proiectele și programele finanțate prin granturile SEE și Norvegiene.

Tipuri de parteneriate

Pentru asigurarea sustenabilităţii şi a flexilibităţii acestor granturi  tipurile de parteneriate finanţate se regăsesc la toate nivelurile:

  • Cooperare instituţională la nivel de program între Partenerii de Program
  • Cooperare la nivel de proiecte între Partenerii de Proiect
  • Cooperare la nivelul iniţiativelor de interes comun între entităţile din statele beneficiare şi cele din statele donatoare ( Fondul pentru relaţii bilaterale).

Partenerii de Program din statele donatoare joacă un rol strategic în planificarea și implementarea programelor, precum și în facilitarea parteneriatelor la nivel de proiecte. Parteneriatele la nivel de program sunt reciproc avantajoase pentru entitățile implicate astfel operatorii de program naționali beneficiază de sprijin în dezvoltarea și punerea în aplicare a programelor în timp ce partenerii din statele donatoare beneficiază la rândul lor de transfer de cunoștințe, tehnologie, schimb de experiență şi bune practici.  Partenerii de Program din statele donatoare, desemnaţi la iniţiativa acestora, sunt entităţi publice responsabile cu politicile publice în diferite domenii şi cu o vastă experiență internațională în pregătirea şi implementarea programelor în domeniile respective.
 
De asemenea, în baza expertizei specifice şi a experienţei  relevante, donatorii au desemnat Consiliul Europei ca partener în cadrul unor programe. În cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014, 13 dintre cele 22 de Programe (60%) au fost implementate în parteneriat între operatorii de programe din România și un total de 15 entități din statele donatoare sau organizații internaționale. Confirmarea valorii adăugate a acestor colaborări cu parteneri din statele donatoare este reprezentată de faptul că în actuala perioadă de finanţare toate programele sunt implementate în colaborare cu parteneri din statele donatoare/organizaţii internaţionale.

Partenerii de proiect din statele donatoare reprezintă entități din statele donatoare implicate activ în implementarea proiectelor împreună cu partenerii din statele beneficiare. Parteneriatele la nivel de proiect sunt recomandate/încurajate la nivelul tuturor programelor iar în cadrul altora sunt obligatorii.

În cadrul granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014 un număr de 247 de proiecte din totalul de 830de proiecte finanțate în cadrul programelor (30%)  au fost pregătite și implementate în parteneriat cu organizații din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein sau entități internaționale relevante. Este de așteptat ca în cadrul granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021 numărul acestora să crească datorită promovării parteneriatelor la nivel de proiect și a contactelor deja realizate ca urmare a finanțărilor prin programe/Fondul pentru Relații Bilaterale din perioada precedentă.

Aici puteți consulta un ghid cu privire la identificarea și dezvoltarea unui proiect în parteneriat.

Pentru identificarea unui partener puteți apela la Partenerii de Program (pe site-urile Operatorilor de program) sau la baza de date creată de FMO cu partenerii din Statele Donatoare implicați în proiecte în perioada de programare 2009-2014.

Fondul pentru Relații Bilaterale

Fondul pentru Relații Bilaterale este unul din principalele instrumentele financiare cu ajutorul căruia se atinge obiectivul consolidării relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și țările beneficiare.

Această sursă felxibilă de finanţare contribuie atât  la consolidarea cooperării în cadrul programelor cât şi la sprijinirea unor activităţi de interes comun, care depășesc sfera programelor.

Printre activităţile/iniţiativele ce pot fi finanţate din acest Fond se numără organizarea de conferințe, ateliere de lucru, vizite de studiu, studii/rapoarte, cooperare tehnică şi schimb de experţi, întărirea capacităţii instituţionale şi cursuri pe termen scurt, precum și activități de informare în domenii de interes comun pentru țările implicate.

Mai multe informații cu privire la Fondul pentru Relații Bilaterale puteți obține aici.