Sesizări

Principiile bunei  guvernări, transparenței, egalității, eficienței și toleranței zero față de corupție stau la baza  implementării tuturor programelor şi activităţilor finanţate prin Mecanismele financiare SEE şi Norvegiean 2014-2021.

Orice sesizare privind încălcarea principiilor de mai sus, a legislaţiei naţionale şi/sau a regulamentelor de implementare a celor două mecanisme financiare se raportează folosind formularul de mai jos:

datele de identificare ale persoanei care face sesizarea nu sunt obligatorii, sesizarea trebuie să îndeplinească condițiile legate de posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operațiunii și/sau a beneficiarului la care se referă.