Rezultate 2009-2014

Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014 au vizat o paletă largă de domenii în care România avea nevoie de sprijin, cum ar fi copiii, sănătatea, patrimoniul cultural, societatea civilă, cercetarea,  bursele, protecția mediului, schimbările climatice, inovarea, justiția și afaceri interne, contribuind astfel la coeziunea socială și economică în Spațiul Economic European.

Programele au contribuit la cele două obiective majore ale Granturilor - reducerea disparităților dintre România și SEE și consolidarea relațiilor bilaterale dintre România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein prin intervenții în sectoarele prioritare convenite.

În cadrul celor 22 de programe aferente perioadei 2009-2014 au fost finanțate un număr de 832 de proiecte:

 

Puteți accesa site-ul vechi EEA GRANTS la adresa arhiva.eeagrants.ro