Casa Atelier Gabriel Popescu

Proiectul intitulat „Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana Pandele, Județul Dâmbovița” a fost finanțat în cadrul Programului RO12 - „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”

Gabriel Popescu este unul dintre cei mai  străluciţi artişti gravori, continuator al lui Theodor Aman şi Nicolae Grigorescu, activitatea sa artistică şi pedagogică (a fost profesor la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti timp de 25 de ani),  reprezentând o contribuţie importantă la istoria gravurii româneşti. Muzeul, ce poartă denumirea generică Casa Atelier „Gabriel Popescu'', este situat în satul Gura Vulcănii (comuna Vulcana Pandele), județul Dâmbovița, locul de naştere al artistului, o zonă colinară de o frumuseţe mirifică.

Restaurarea şi reabilitarea casei atelier, a făcut posibilă reintroducerea ei în circuitul muzeal naţional şi internaţional redându-i-se importanţa muzeistică, dar mai ales revigorarea şi perpetuarea gravurii ca procedeu artistic extrem de preţios, pe care din ce în ce mai mulţi artişti îl folosesc pentru exprimarea demersurilor lor artistice. Crearea aici a unui centru unic de gravură, cu ateliere de gravură şi spaţii de cazare a participanţilor la workshop-uri, sau tabere de creaţie (artists in residence), va face din acest loc unul de atracţie pentru artiştii români şi straini, constituind atât un creuzet artistic, dar şi un obiectiv turistic foarte important.

Proiectul intitulat „Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana Pandele, Județul Dâmbovița” a fost finanțat în cadrul Programului RO12 - „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” aferent Granturilor SEE & Norvegiene 2009-2014 iar mai multe informații pot fi obținute pe site-ul fonduri-patrimoniu.ro sau casaateliergabrielpopescu.ro