Zebra Zou

Centrul „Zebra Zou! A fost finanțat în cadrul Programului RO11 – "Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala"

Activitatile desfasurate in Centrul de ingrijire si educatie timpurie "Zebra Zou" se axează pe două paliere principale, cel de educatie timpurie si cel de ingrijire a copiilor.

Proiectul conduce la creșterea gradului de conștientizare privind problematica de gen în rândul grupului țintă și mai ales a populației de etnie roma din cadrul comunității din cartierul Petricani prin desfășurarea unei acțiuni locale de promovare. Pentru 10 familii de etnie roma proiectul propune să ofere sprijin pentru creșterea gradului de autonomie, iar unul din obiectivele a fost de integrare/reintegrare a femeilor pe piața muncii sau căutarea în mod activ a unui loc de muncă. Proiectul asiguă creșterea numărului de locuri în serviciile de îngrijire și educație timpurie a copiilor, în Municipiul Bucuresti, cu 27 locuri în primul an de funcționare, iar începând cu cel de-al doilea an de funcționare cu 9 locuri anual. Proiectul încurajează parteneriatul între instituții publice și organizații neguvernamentale, între instituții publice de la diferite niveluri și cu responsabilități similare sau complementare, între instituții publice și familii din comunitate sau cu comunitatea ca întreg. Prin proiect se va crea cadrul necesar pentru o bună participare a părinților, dar și a copiilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul centrului nou înființat.Noul centru are capacitatea de 27 de copii dintre care 10 sunt romi și promovează educația incluzivă.

Centrul „Zebra Zou! A fost finanțat în cadrul Programului RO11 – "Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala" aferent Granturilor SEE & Norvegiene 2009-2014 iar mai multe informații pot să fie obținute aici.