"Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere"

Prin acest proiect, Asociația Pontes, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca și Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – Filiala Cluj (A.S.C.O.R), a urmărit reducerea inegalităților și excluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere, atât prin dezvoltarea unei rețele de specialiști în vederea conceperii și monitorizării consecvente a unui plan de acțiune menit să diminueze fenomenul de discriminare, cât și prin lansarea, la nivelul județului Cluj, a unei campanii de informare și conștientizare cu privire la discriminarea persoanelor dezavantajate. În proiect au fost implicați 115 copii și tineri cu deficiențe de vedere, inclusiv alături de copii și tineri văzători în activități mixte, precum „Descoperă Orașul NeVăzut”, „Plimbare cu bicicletele în tandem”, „cină pe întuneric”, excursii, ieșiri la patinoar și altele.

Prin serviciile oferite, proiectul a contribuit, în principal, la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea anumitor abilități (de orientare în spațiul urban, de igienă personală, de gătit, de integrare profesională, de socializare) ale copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere, care au devenit mai activi și mai deschiși la experiențe noi. Luând în considerare lipsa de informare cu privire la nevoile nevăzătorilor, un alt câștig major al proiectului a fost pregătirea persoanelor văzătoare care au participat la activități în privința modului în care să interacționeze cu cei cu deficiențe de vedere, inclusiv prin elaborarea unui ghid cu indicații privind recomandări de conduită în contexte sociale tipice.

Constituirea unei rețele de specialiști în vederea conceperii unui plan de acțiune menit să crească accesibilitatea spațiului urban și să îmbunătățească integrarea ocupațională pentru persoanele cu deficiențe de vedere reprezintă o realizare importantă a proiectului, cu impact mai ales pe termen mediu și lung.