„Ecologizarea agroturismului în România”

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului RO17 – „Inovare verde în industrie”

Heifer România împreună cu NIBIO (Institutul Norvegian de Cercetare în Bioeconomie) și Fundația OVR Agro-Tur-Art ca partener local, au implementat un proiect care a avut ca scop îmbunătățirea sistemelor de gestionare a apelor reziduale și a dejecțiilor din zonele rurale, respectiv educarea populației rurale cu privire la importanța gestionării responsabile a deșeurilor. 

Au fost construite două sisteme de tratare a apelor reziduale ca modele practicabile. Sistemele  folosesc tratarea biologică a apelor reziduale, prin filtre biologice vegetale (stuf) pentru unități agroturistice și gospodăriile învecinate. Sistemul de management a apelor reziduale folosind filtre de stuf este unic în România, fiind dezvoltat cu sprijinul BioForsk (Institutul Norvegian pentru agricultură şi cercetare a mediului). Ulterior finalizării proiectului, Bioforsk va efectua o cercetare comparativă privind eficienţa celor două modele, atât în sezonul cald, cât şi în cel rece și vor emite  recomandări în favoarea celui mai eficient sistem.

Pentru 60 de gospodării au fost create sisteme de gestionare a deșeurilor astfel: 50 pentru compost vegetal și 10 pentru gunoi de grajd. Transformarea deseurilor organice în compost şi utilizarea acestuia ca îngrăşământ este o tehnică atât nouă, cât și veche, care prezintă o serie de avantaje pentru persoanele din mediul rural.

Acest proiect are un puternic caracter de multiplicare pentru întreaga Românie, deoarece sistemele de gestionare a resurselor de apă și de canalizare, în special în zonele rurale, se caracterizează printr-o protecție insuficientă a resurselor de apă, un procent scăzut al populației fiind conectat la canalizare și la sistemele de tratare a apei, funcționarea defectuoasă a stațiilor de tratare existente și gestionarea generală a deșeurilor necorespunzătoare. Sistemele de gestionare a gunoiului de grajd sunt rare în România și implementarea unor astfel de sisteme va preveni contaminarea apelor subterane și poate fi folosită în mod eficient ca îngrășământ.

Proiectul intitulat „Ecologizarea agroturismului în România” a fost finanțat în cadrul Programului RO17 – „Inovare verde în industrie” aferent Granturilor SEE & Norvegiene 2009-2014 și mai multe informații puteți obține aici.