SORTILEMN

SORTILEMN a beneficiat de 2 finanțări în cadrul Programului RO17 – „Inovare verde în industrie” aferent Granturilor SEE & Norvegiene 2009-2014.

Societatea SORTILEMN este localizată în localitatea Gherla județul Cluj și are o vechime de peste 50 de ani în industria lemnului și fabricării mobile, cu  peste 1000 de angajați. A beneficiat de 2 finanțări nerambursabile care au urmărit integrarea tehnologiei de ultimă generație în fluxul actual, prin înlocuirea utilajelor vechi existente, cu unele moderne. Acestea presupun îmbunătățirea semnficativă a performanțelor operaționale ale activității de finisare a componentelor de placaj curbat, respectiv adoptarea unei tehnologii noi pentru lăcuirea pieselor de mobilier.

În urma acestei modernizări, s-au realizat economii semnificative ale costurilor datorită economiei de materii prime, energie și eliminarea/depozitarea deșeurilor. Lacurile pe bază de apă care sunt acum utilizate în procesul de producție nu poluează mediul și sunt mai ușor de manipulat, oferind lucrătorilor un nivel ridicat de securitate în utilizarea noilor utilaje dar și livrarea către consumatorul final a unui produs sigur și sănătos (scaune și paturi din lemn pentru copii).

Cele două elemente ale investițiilor, componenta verde și elementul social au fost extrem de importante. Din punct de vedere al protecției mediului prin reducerea efectului de seră, consumului de energie și materii prime, iar social prin calitatea muncii care s-a îmbunătățit facilitând accesul femeilor la anumite job-uri.

Parteneriate realizate au vizat transferul de cunoștințe și expertiză, dar și dezvoltarea de noi produse adaptate altor piețe și asigurarea accesului pe acestea. Peste 97% din producția SORTILEMN este destinată piețelor externe. Proiectele beneficiază de un articol și pe site-ul FO care poate să fie consultat aici.