Muzeului vieții transilvănene

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului RO12 - „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”

„Muzeului vieții transilvănene” a avut ca rezultat imediat restaurarea și conservarea Castelului Kálnoky de la Micloșoara (jud. Covasna). O altă componentă importantă a proiectului se refereala creșterea calității vieții locuitorilor din microregiunea Baraolt, prin acțiuni concrete de consolidare și diversificare a capacității profesionale a 40 de localnici, dezvoltarea și diversificarea economiei locale, dar și îmbunătățirea situației populației de etnie Romă din microregiunea Baraolt. Nu în ultimul rând, proiectul a reprezenta o excelentă oportunitate de a întări relațiile culturale, turistice și educaționale cu Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică, prin intermediul parteneriatului cu INTBAU Scandinavia, membru al unei prestigioase rețele europene în domeniul patrimoniului cultural european.

Proiectul va genera o alternativă serioasă la oferta culturală și turistică a zonei și este complementar strategiilor de dezvoltare locală a regiunii „Centru”, cu beneficii directe în zona creșterii atractivității microregiunii și a îmbunătățirii contextului social și economic al acesteia.

Proiectul intitulat „Muzeului vieții transilvănene” a fost finanțat în cadrul Programului RO12 - „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” aferent Granturilor SEE & Norvegiene 2009-2014 iar mai multe informații pot fi obținute la adresele web fonduri-patrimoniu.ro și muzeulvietiitransilvanene.ro.