Conferința de deschidere a proiectului "Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimentele nucleare și radiologice"

Data publicării: Marţi, 18 iun 2019

Proiectul lansat astăzi reprezintă o continuare a proiectului CNCAN anterior „Proiect de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”, finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

În cadrul conferinţei au fost prezentate principalele obiective care se urmăresc a fi obţinute în cadrul proiectului, precum: alinierea cadrului național și a practicilor de reglementare la cele mai recente standarde internaționale și a legislației Uniunii Europene în domeniul securității nucleare și protecției împotriva radiațiilor ionizante; punerea în aplicare a unor recomandări primite de la misiunile internaționale derulate în România pe tema securitătii nucleare, detecției și răspunsului în cazul evenimentelor care implica materiale nucleare și radioactive care nu sunt supuse controlului de reglementare, securității cibernetice în cazul instalatiilor nucleare și al pregătirii și intervenției în caz de urgență; implementarea mai multor activități din planul național de acțiune asociat cu Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară; punerea în aplicare a noilor responsabilități în gestionarea situațiilor nucleare de urgență pe care CNCAN le are, precum și îmbunătățirea pregătirii si răspunsului în caz de urgență prin punerea în aplicare a lecțiilor învățate.

Acest proiect se derulează în parteneriat cu Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecţie și Securitate Nucleară (DSA) și Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA),  partenerii  naționali din România fiind Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în calitate de promotor de proiect, împreună cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

La acest eveniment au participat reprezentanți ai: Secretariatului General al Guvernului (SGG), CNCAN, AIEA, DSA, MAI, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Societății Naționale Nuclearelectrica, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și reprezentanți ai presei.

În deschiderea evenimentului dl Rodin Traicu, președintele CNCAN, în calitate de Promotor de Proiect, a evidențiat bunele relații de colaborare pe care CNCAN le are cu autoritățile naționale, titularii de autorizație din sectorul nuclear, ca principali beneficiari ai proiectului. Au urmat apoi alocuțiuni susținute de reprezentanți ai SGG, DSA, AIEA, SNN și MAI. În cadrul acestor intervenții a fost exprimată deplina susținere și întreaga disponibilitate și implicare în vederea unei bune desfășurări a acestui proiect.

Durata de implementare a acestui proiect este de 4 ani si este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021- Programul Afaceri Interne.