Contractare 100% în cadrul Programului Cercetare

Data publicării: Luni, 14 iun 2021

Este rezultatul clar al parteneriatelor solide dintre Donatori, Operator de Program și Promotorii de proiecte. Aceasta este cheia succesului granturilor SEE și norvegiene!

42 proiecte aflate in implementare care acoperă integral alocarea disponibilă în cadrul Programului de Cercetare de 51.9 mil euro, vizează domenii ca: energie, mediu, sănătate, știinte sociale și umaniste, ICT și biotehnologii.