Finanțare de 46.000.000 Euro pentru ONG-uri în următorii 6 ani prin programul Active Citizens Fund România

Data publicării: Marţi, 4 iun 2019

București, 3 iunie 2019 – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerii săi au lansat în România programul Active Citizens Fund, care va oferi organizațiilor neguvernamentale finanțare în valoare totală de 46.000.000 Euro în următorii 6 ani.

Programul Active Citizens Fund România își propune să sprijine dezvoltarea pe termen lung a societății civile, consolidând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului. 

Nu este posibilă dezvoltarea unor democrații rezistente și pluraliste decât dacă vor fi auzite vocile unui spectru larg al societății astfel incat interesele lor sa fie luate în considerare în procesele guvernamentale”, a declarat domnul Thor Kleppen Sættem, Secretar de Stat pentru Ministrul Justiției și Imigrației din Norvegia în cadrul evenimentului de lansare. 

În România Active Citizens Fund este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge. Programul se va derula pe o perioadă de 6 ani. În cadrul acestuia se vor lansa 11 apeluri de proiecte, începând din această toamnă, în cele 6 domenii de asistență:

  • Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență;
  • Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen;
  • Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;
  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen;
  • Mediu și schimbări climatice;
  • Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor.

Incluziunea tinerilor este o prioritate în toate aceste domenii de asistență. O atenție specială este acordată și creșterii capacității grupurilor vulnerabile pentru care va fi alocat 33% din bugetul de granturi. 

Evenimentul de lansare a programului, care a avut loc la Banca Națională a României, s-a desfășurat în prezența reprezentanților Guvernului Norvegian, a Ambasadei Regatului Norvegiei în România și ai Oficiului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene, precum și a peste 150 de reprezentanți ai societății civile din România și Uniunea Europeană și a altor instituții partenere. Discuțiile au oferit o imagine de ansamblu asupra situației sectorului neguvernamental din România și Europa, precum și a principalelor direcții de susținere a organizațiilor societății civile prin Programul Active Citizens Fund.

Detalii suplimentare despre program sunt disponibile pe pagina web oficială a acestuia, www.activecitizensfund.ro

Despre Programul Active Citizens Fund România

Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivul general al granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 Euro, programul va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Pentru mai multe informații, accesați www.activecitizensfund.ro.