Active Citizens Fund România a lansat 8 apeluri de proiecte

Data publicării: Vineri, 20 dec 2019

Active Citizens Fund România a lansat 8 apeluri de proiecte în valoare totală de 26.493.800 Euro, pentru organizațiile neguvernamentale din România, ca parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. 

Apelurile lansate azi acoperă o arie largă de domenii și activități, astfel:
Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite
Apel #2 – Educaţie şi implicare civică
Apel #3 – Activism civic și advocacy
Apel #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal
Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal
Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite
Apel #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Solicitanţii eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale (care pot fi din acelaşi domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât şi cu alţi stakeholderi (autorităţi locale sau centrale, companii, alte entităţi publice sau private). De asemenea, este încurajat parteneriatul cu entităţi din statele donatoare.
Bugetul total al celor 8 apeluri este de 26.493.800 Euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanţare nerambursabilă), în urma unui proces de selecţie. În cadrul programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 5.000 şi 250.000 Euro.
Procesul de aplicare se va deschide în data de 9 ianuarie 2020 și va avea loc exclusiv online, pe o platformă dedicată. Există diferite termene limită pentru aplicare, în funcție de fiecare apel, cel mai apropiat dintre acestea fiind 11 martie 2020.
Detalii suplimentare despre fiecare apel sunt disponibile în secțiunea „Apeluri de Proiecte” sau pe site-ul Operatorului de Fond. Pentru a ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor.