Lansarea apelului privind Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Data publicării: Marţi, 5 feb 2019

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Prezentul apel se adresează proiectelor care contribuie la realizarea indicatorilor aferenți Rezultatului indirect (outcome) 1 - Îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural, ale Rezultatului direct (output) 1.2 - Susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate, respectiv ale Rezultatului direct (output) bilateral 1 - Susținerea cooperării culturale internaționale în domeniul patrimoniului cultural.

Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate va fi acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Donatoare.

Bugetul prezentului apel de proiecte este de 1.285.000 Euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este între 50.000 Euro și 130.000 Euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile.

La întocmirea bugetului, pentru a verifica încadrarea în valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil, vă rugăm să aveți în vedere cursul InforEuro pentru luna februarie 2019, respectiv 1 euro = 4,7551 lei.

Informații suplimentare găsiți aici.