Modificare și completare Ghidul solicitantului și anexele aferente apelului privind susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Data publicării: Joi, 25 apr 2019

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, anunță modificarea și completarea Ghidului solicitantului și a anexelor aferente apelului lansat în data de 4 februarie a.c. și care vizează Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate, după cum urmează:

Se prelungește perioada de depunere a proiectelor astfel: 04.02.2019 – 03.06.2019, ora 23:59.

Se înlocuiește OMCIN nr. 2678/29.08.2018 privind aplicarea sumelor forfetare în cazul deplasărilor finanțate din fondurile aferente Programului RO-CULTURA în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 cu OMCIN nr. 2238/08.04.2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 315/23.04.2019, privind modalitatea de acordare a finanțării pe bază de sume forfetare și pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Se inserează prevederea conform căreia partenerii de proiect eligibili din România pot fi și organizațiile neguvernamentale constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații).

Forma consolidată a Ghidului solicitantului și a anexelor aferente este disponibilă aici.

Celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului și ale anexelor aferente apelului ce vizează Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate rămân neschimbate.