7.8 milioane euro – Creșterea incluziunii și abilitării romilor (runda2)

Data publicării: Joi, 7 ian 2021

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

Viitoarele proiecte vor urmări:
- furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); 
- furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de accesare a serviciilor publice; 
- dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; 

- formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi, etc. 

Termenul de depunere: 15 aprilie 2021.
Documentația aferentă apelului poate fi accesată la următorul link, iar eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise de cei interesați direct la adresa de e-mail info@frds.ro.