Lansare Apel „Dezvoltare Locală”

Data publicării: Marţi, 10 sep 2019

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor", finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat marți, 10 septembrie 2019, apelul de propuneri de proiecte "Dezvoltare Locala".

Buget: 10.090.640 Euro

Valoarea minima a grantului este de 500.000 euro, iar cea maxima este de 2.500.000 euro.
Grup țintă persoanele vârstnice, copiii afectați de migrația parinților, persoanele cu dizabilitați, cu boli grave, în faza terminală, victimele ale abuzurilor și violenței în familie, alte categorii de grupuri vulnerabile.
Se are în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistență, de îngrijire socială, medicală, în vederea accesului pe piața muncii, precum și promovarea și replicarea de noi modele de interventie pentru grupuri vulnerabile, investiții în accesibilitatea fizică și informațională a serviciilor de asistență socială, medicală și a instituțiilor de invațământ, asistență, sprijin și însoțire în vederea soluționării situației locative pentru grupurile vulnerabile, investiții în achiziționarea, renovarea sau construcția de locuințe pentru grupuri vulnerabile.
 
Solicitantii eligibili: entitățile publice, organizațiile neguvernamentale și asociațiile autoritatilor locale.
Termen depunere: 18 decembrie 2019