Lansare apel Fondul pentru Relații Bilaterale

Data publicării: Marţi, 22 ian 2019

Apel pentru propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale in cadrul Programului „Dezvoltare locala”

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat luni, 21 ianuarie 2019, apelul pentru propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale in cadrul Programului „Dezvoltare locala”.

Apelul se adreseaza potentialilor promotori si parteneri de proiect eligibili, din Romania si din statele donatoare, care doresc sa dezvolte si sa depuna in comun proiecte in cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate in cadrul Programului.

In cadrul apelului sunt finantate intalniri bilaterale intre entitati relevante din Romania si din statele donatoare, care vizeaza cunoasterea reciproca, identificarea intereselor comune in ariile Programului, explorarea posibilitatii de implicare comuna in pregatirea, depunerea si implementarea unui proiect eligibil in cadrul Programului, respectiv semnarea unei scrisori de intentie privind o viitoare colaborare, pregatirea si semnarea unui acord de parteneriat si/ sau pregatirea/ finalizarea unei cereri de finantare care sa fie depusa in cadrul unui apel deschis in cadrul Programului “Dezvoltare locala”.

Suma totala alocate pentru finantarea initiativelor bilaterale depuse in cadrul apelului este de 50.000 de euro, acoperind costurile aferente unui numar de cca. 10 initiative bilaterale. Valoarea maxima a grantului care poate fi alocata unei initiative bilaterale este de 5.000 de euro.

Solicitantii eligibili pot depune cereri de finantare in cadrul apelului incepand cu data de 21 ianuarie 2019. Apelul va fi continuu si va fi inchis la data de 5 iunie 2020, ora 15:00, cand se estimeaza ca toate apelurile de propuneri de proiecte planificate in cadrul Programului vor fi inchise.

Pentru detalii privind conditiile de finantare specifice apelului va rugam sa consultati documentele aferente acestuia, disponibile pe pagina Operatorului de Program.