Runda 3 – Acces la finanțare 2021 pentru autorități locale este deschisă până pe 17 iunie 2021 - Grant 100%

Data publicării: Vineri, 9 apr 2021

Comune, orașe/municipii sau județe sunt sprijinite cu finanțarea elaborării de documentații tehnice necesare în vederea realizării de investiții comunitare constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

  • infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă);
  • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale);
  • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale);
  • drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează accesul grupurilor defavorizate la servicii sociale);
  • locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale).
Textul acestui apel care are alocat un buget de 595.705 euro poate fi consultat aici