Schema de granturi mici „Acces la finanțare 2020” - Fondul Român de Dezvoltare Socială

Data publicării: Marţi, 7 apr 2020

În atenția autorităților locale, comune, orașe (inclusiv municipii) și județe pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială! 

Prin schema de granturi mici lansată azi (text apel)  se continuă finanțarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare pentru construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:
1.infrastructurii destinate alimentării cu apă (pentru unități care furnizează servicii sociale);
2. infrastructurii de canalizare,  a drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale);
3. locuințelor sociale.
Buget: 815.152 euro.
Termen depunere proiecte: 24 iunie 2020