Seminar informativ regional adresat entităților din Regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est

Data publicării: Vineri, 18 ian 2019

Seminar informativ regional adresat entităților din Regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est interesate să depună proiecte în cadrul apelului Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc

 
Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator al Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, organizează în data de 19 februarie 2019, la Iași, un seminar informativ regional adresat entităților din Regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est interesate să depună proiecte în cadrul apelului ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, lansat în luna decembrie 2018 (detalii despre apel). 
Evenimentul își propune să ofere participanților informații specifice privind condițiile de finanțare a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul apelului menționat.
Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate ca, până la data de 30 ianuarie 2019, să completeze formularul de înscriere. Precizăm că, în cazul în care vor fi mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri disponibile, participanții vor fi selectați în ordinea înscrierii, limitându-se participarea mai multor reprezentanți ai aceleiași organizații/ instituții. Doar persoanele selectate vor primi o invitație oficială, care va cuprinde informații detaliate privitoare la eveniment. 
 Menționăm că niciun cost aferent participării la eveniment nu este suportat de organizatori. 
 
----------------------------------
Implementat in parteneriat cu Consiliul Europei și cu Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia, Programul ”Dezvoltare locală" are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României).
Înscriindu-se în eforturile Granturilor SEE și Norvegiene de a combate săracia și excluziunea socială, prin dezvoltarea de comunități puternice și incluzive, Programul ”Dezvoltare locală" urmarește ca, prin proiectele finanțate, să contribuie la creșterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate, a incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc și a romilor, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Informații despre Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.frds.ro.