Consultare publică - APEL pentru „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”

Data publicării: Joi, 11 iun 2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Operator de program pentru Programul RO Mediu SEE 2014 – 2021 lansează în consultare pentru 1 lună, Ghidul solicitantului și anexele aferente Apelului - Restaurarea zonelor umede și turbăriilor, disponibile aici, urmând ca acesta să fie ulterior finalizat în baza consultărilor publice și deschis pentru aplicare în perioada imediat următoare.

Bugetul disponibil: 3.550.000 euro (include - grant 85% + cofinanțare 15%)
Apelul se adreasează atât mediului public cât și privat, inclusiv ONG-urilor din România și își propune să încurajeze și cooperarea bilaterală între entități din România și cele din Statele Donatoare în cadrul proiectelor selectate.
Se estimează finanțarea unui număr de maxim 4 proiecte care vor urmări activități de intervenție și restaurare a celor 45 de zone degradate de pe teritoriul României care au fost identificate în baza proiectului/studiului anterior finanțat prin granturi SEE 2009-2014 și sunt grupate pe patru regiuni, respectiv Regiunea de Nord-Est 1 Regiunea de Nord-Est 2 (Suceava și Botoșani), Regiunea Centru (Covasna și Harghita), și Regiunea Nord-Vest (Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Mureș).
Suprafața totală ce va fi restaurată însumează 11,22 kmp.
Principalele intervenții vor consta în restabilirea și menținerea pe termen lung a acestor ecosisteme, prin închiderea canalelor de drenare, refacere, menținerea regimului hidric al acestora, combaterea speciilor invazive de plante, restabilirea vegetației prin replantare, controlul inundațiilor, reducerea riscului de incendii, conservarea resurselor de apă, etc.).
Operatorul de program așteaptă propunerile de îmbunătățire a ghidului și/sau ale anexelor și justificarea acestora la adresa de e-mail: see2014-2021@mmediu.ro până la data de 10 iulie 2020.