Consultare publica - Apel pentru Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare în municipalități la schimbari climatice

Data publicării: Vineri, 11 sep 2020

În cadrul acestui apel în valoare de 1 mil euro se vor finanța un număr de maxim 8 proiecte care vor viza elaborarea planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Beneficiarii pot fi instituții publice în a cărei atribuții intră, printre altele, și protecția mediului și/sau protecția naturii (Consilii Județene, Consilii Locale/municipalități).  
Aceștia pot aplica în partneriat cu ONG-uri/IMM-uri/instituții de cercetare/instituții de învățământ din România și/sau Statele Donatoare - Islanda, Liechtenstein, Norvegia. 
 
Printre activitățile eligibile cele mai importante:
- Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice,
- Desfășurarea unor workshopuri cu scopul consultării factorilor de decizie 
- Dezvoltarea unor măsuri de planificare urbană - ex.: acoperișuri verzi, fațade verzi, coridoarele verzi, plantarea copacilor în parcări și de-a lungul drumurilor, grădini urbane sau grădini instituționale care servesc în principal scopuri educaționale, terapeutice sau sociale în spitale și școli, etc;
- Realizarea de studii de fezabilitate privind amplasarea în subteran a cablurilor electrice și/sau de telecomunicații;
- Analiza si/sau dezvoltarea mecanismelor interinstituționale necesare pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente a infrastructurii de drenaj ale apelor pluviale.
 
Apelul este pus în consulatare publică pe site-ul Operatorului de Program - Ministerul Mediului https://bit.ly/2FvnfAg
Părțile interesate pot transmite comentarii până la data de 09.10.2020 la adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro.