S-a lansat Facilitatea de suplimentare a finanțării ”Locuire Plus” în cadrul Programului Dezvoltare Locală

Data publicării: Joi, 5 oct 2023
Suplimentarea a fost asigurată prin realocarea fondurilor disponibilizate la nivelul Granturilor SEE și Norvegiene destinate României și își propune să maximizeze impactul unor măsuri ce vin în sprijinul persoanelor vulnerabile.
Noile fonduri alocate Programului Dezvoltare locală vor fi direcționate, prin intermediul unei facilități de suplimentare a finanțării denumită ”Locuire Plus”, către proiecte care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuire ale unor persoane vulnerabile, inclusiv romi. Facilitatea se va adresa proiectelor finanțate în cadrul apelurilor “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, “Dezvoltare locală” și “Reducerea sărăciei” care se află încă în implementare și care au și o componentă de locuire.
Activitățile ce vor fi sprijinite prin facilitatea ”Locuire Plus” vor fi cele prevăzute anterior în cadrul celor 3 apelurile de proiecte menționate, incluzând măsuri de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru grupurile vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă, respectiv care locuiesc în așezări informale, servicii de intervenție pentru familiile și persoanele care întâmpină dificultăți pe parcursul vieții (de exemplu, tranziția de la un centru de ocrotire spre viața independentă, pierderea unui loc de muncă, victime ale dezastrelor etc.), inclusiv prin furnizarea de ajutor de urgență (non-financiar) și investiții în achiziționarea, renovarea sau construcția de locuințe destinate grupurilor vulnerabile.
Facilitatea ”Locuire Plus” își propune să contribuie la creșterea impactului Programului Dezvoltare locală în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață și a perspectivelor de viitor ale persoanelor adulte și ale copiilor expuși riscului de sărăcie și excluziune socială.
 
Toate informațiile cu privire la modul în care va fi asigurată finanțarea în cadrul facilității ”Locuire Plus” sunt la dispoziția promotorilor de proiect interesați pe pagina web a Programului Dezvoltare locală, la adresa https://dezvoltare-locala.frds.ro/suplimentarea-finantarii-locuire-plus/ .