12 contracte semnate în cadrul apelului ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romii”

Data publicării: Miercuri, 16 nov 2022

Acestea au acoperire națională, promotorii sunt atât din rândul autorităților locale, Direcțiilor de Sănătate Publică, spitale și vor urmări îmbunătățirea serviciilor de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, respectiv investiții în infrastructură, instruire și campanii de informare și constientizare.

Termenul limită până la care pot fi implementate este 30.04.2024. 

Lista poate fi consultată aici