Lansare apel - Cooperare bilaterală pentru dezvoltarea artei contemporane

Data publicării: Vineri, 17 mai 2024

În cadrul Programului RO Cultura s-a lansat apelul pentru inițiative bilaterale: Cooperare bilaterală pentru dezvoltarea artei contemporane, finanțat prin granturile SEE 2014-2021, Fondul pentru Relații Bilaterale.

Parteneriatul între o entitate din România și o entitate din statele donatoare este obligatoriu.
Activitățile culturale care vor fi susținute se vor adresa următoarelor sectoare:

  • literatură
  • artele spectacolului (teatru, muzică, dans)
  • arte vizuale (cu excepția domeniilor: video, film, televiziune și jocuri video).

Valoarea apelului este de 1.500.000 euro. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unei inițiative bilaterale este cuprinsă între 75.000,00 euro și 125.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale inițiativei bilaterale.

Solicitanți/parteneri eligibili: organizații nonguvernamentale din România/entități din Statele Donatoare.

Perioadă depunere: până la data de 17 iulie 2024, la adresa de e-mail: bilaterale@ro-cultura.ro

Detaliile privind activitățile și cheltuielile eligibile, depunerea inițiativelor, evaluare, selecție și plăți se găsesc aici.