Servicii de organizare de evenimente/ seminarii/ reuniuni

Data publicării: Marţi, 20 aug 2019

Servicii de organizare de evenimente/seminarii/reuniuni pentru Punctul Național de Contact – Granturile SEE și Norvegiene

Procedura aplicată: Procedura simplificată proprie

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: marti 3 septembrie 2019, ora: 15:00 la registratura Ministerului Fondurilor Europene, Șoseaua București-Ploiești, nr.1-1B, clădirea Victoria OFFICE, sector 1, București (intrarea prin Str. Menuetului nr.7)

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 27 august 2019 la adresa de email lucian.mihai@fonduri-ue.ro

Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate in considerare.