Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 țări din Europa Centrală și de Sud și cu țările baltice.

Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8 miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Pentru Perioada 2014-2021 România a fost prima țară care a semnat Memorandumurile de înțelegere în 13 octombrie 2016 și beneficiază de o alocare de 275.2 milioane Euro prin granturile SEE și 227.3 milioane Euro prin granturile norvegiene (o alocare totală de 502 milioane de euro)

Fondurile acordate Romaniei sunt alocate către 12 programe și pentru Fondul pentru Relații Bilaterale:

Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială
Partener de program: Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Council of Europe (CoE)
Buget (€): 86.941.177
Domenii de finanțare: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, copii şi tineri în situaţie de risc, incluziunea romilor, drepturile omului, bună guvernare
Link: frds.ro

Operator de Program: Innovation Norway
Partener de program: Icelandic National Energy Authority (OS), Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
Buget (€): 62.826.500
Domenii de finanțare: Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică, creşterea accesului la energie
Link: innovasjonnorge.no

Operator de Program: Ministerul Justiției
Partener de program: Norwegian Ministry of Justice (NMOJ)
Directorate of Norwegian Correctional Service (KDI) Norwegian Courts Administration (DA)
Council of Europe (CoE)
Buget (€): 57.294.118
Domenii de finanțare: Servicii corecţionale şi arest preventiv, eficacitatea şi eficienţa sistemului judiciar, violenţă domestică şi de gen, bună guvernare

Operator de Program: Ministerul Sănătății
Partener de program: National Institute of Public Health (NIPH) Norwegian Directorate of Health (HDIR)
Buget (€): 48.235.294
Domenii de finanțare: Îmbunătățirea serviciilor de sănătate, reducerea inegalităților în sănătate, prevenirea şi controlul bolilor contagioase

Operator de Program: UEFISCDI
Partener de program: Research Council of Norway (NFR), Icelandic Centre for Research (RANNIS)
Buget (€): 55.529.412
Domenii de finanțare: Intensificarea dezvoltării cunoştinţelor rezultate din cercetare
Link: uefiscdi.ro

Operator de Program: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Buget (€): 46.000.000
Domenii de finanțare: Consolidarea societăţii civile, cetăţeniei active şi a grupurilor vulnerabile

Operator de Program: Innovation Norway
Buget (€): 45.000.000
Domenii de finanțare: Creșterea competitivității întreprinderilor, inovare verde în industrie, dezvoltare sustenabilă
Link: www.innovasjonnorge.no

Operator de Program: Ministerul Culturii
Partener de program: Directorate of Cultural Heritage (RA), Arts Council Norway (ACN)
Buget (€): 33.956.471
Domenii de finanțare: Consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural
Link: www.ro-cultura.ro

Operator de Program: Ministerul Afacerilor Interne
Partener de program: Norwegian Ministry of Justice (NMOJ), National Police Directorate (POD), Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB), Norwegian directorate of Immigration (UDI) , Council of Europe (CoE)
Buget (€): 28.235.294
Domenii de finanțare: Cooperare poliţienească internaţională şi combaterea criminalităţii, azil şi migraţie, prevenire şi pregătire în caz de dezastru
Link: www.norvegian.mai.gov.ro

Operator de Program: Ministerul Mediului
Partener de program: Norwegian Environment Agency
Buget (€): 23.529.412
Domenii de finanțare: Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme, reducerea efectelor adverse ale poluării, adaptare la schimbări climatice

Operator de Program: ANPCDEFP
Partener de program: Norwegian Centre for  International Cooperation in Education (SIU), National Agency of International Education Affairs (AIBA)
Buget (€): 14.117.647
Domenii de finanțare: Educaţie, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, incluziunea romilor
Link: www.eea4edu.ro

Operator de Program:  Innovation Norway
Buget (€): 2.273.000
Domenii de finanțare: Consolidarea cooperări tripartite, promovarea condițiilor decente de muncă
Link: www.innovasjonnorge.no

Operator de Program: Ministerul Fondurilor Europene
Buget (€): 10.050.000
Domenii de finanțare: Inițiative pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale între România și Statele Donatoare la nivel național și la nivelul programelor