Afaceri interne

Programul contribuie la consolidarea statului de drept în România prin:

  • dezvoltarea capacității instituționale și operaționale a autorităților din domeniul azilului și migrației
  • creșterea capacității poliției române de investigare a infracționalității organizate, transfrontaliere și financiare și cooperare polițienească internațională
  • îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele vulnerabile, în special de etnie roma, și combaterea infracțiunilor motivate de ură
  • creșterea capacității instituțiilor române de a răspunde la situații de urgență, inclusiv de natură radiologică

Valoarea programului

28.235.294 euro (24.000.000 euro Granturi Norvegiene și 4.235.294 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Ministerul Afacerilor Interne în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Ministerul Justiției din Norvegia, Direcția pentru Protecție Civilă din Norvegia, Direcția pentru Imigrare din Norvegia și Directoratul Poliției Norvegiene. Consiliul Europei este instituție internațională parteneră.

În cadrul programului se vor finanța 5 proiecte predefinite.

Proiecte predefinite

Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație (5.000.000 euro)

Proiect implementat de Inspectoratul General pentru Imigrări în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Imigrări (UDI)
Vizează îmbunătățirea condițiilor pentru cei mai vulnerabili solicitanți de azil, îmbunătățirea centrelor de recepție și management al cazurilor și a nivelului de pregătire în cazul unui aflux major de solicitanți de azil.

Întărirea capacității naționale în domeniul cooperării internaționale polițienești și combaterea criminalității (8.941.177 euro)

Proiect implementat de Inspectoratul General al Poliței Române în parteneriat cu Serviciul Național de Investigații Criminalistice din Norvegia (KRIPOS)
Include cooperare bilaterală între poliția română și cea norvegiană, inclusiv organizarea de misiuni comune, măsuri de combatere a traficului de persoane și infracțiunilor economice și îmbunătățirea capacității tehnice a poliției române și a altor structuri specializate ale MAI pentru combaterea infracționalității la standarde internaționale.

Combaterea crimelor motivate de ură și a extremismului violent, în special împotriva populației rome și creșterea calității serviciului de poliție (2.823.529 euro)

Proiect implementat de Inspectoratul General al Poliței Române în parteneriat cu Serviciul Național de Investigații Criminalistice din Norvegia (KRIPOS)
Urmărește dezvoltarea capacității poliței române de combatere a crimelor de ură și a extremismului violent, în special împotriva persoanelor de etnie roma.

Creșterea rezistenței la dezastre prin îmbunătățirea pregătirii pentru misiuni de căutare și salvare și eliminare a explozibililor (5.000.000 euro)

Proiect implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Protecție Civilă (DSB)
Contribuie la prevenirea și reducerea riscului de dezastre și a vulnerabilităților asociate, creșterea cooperării în domeniul prevenirii și pregătirii în caz de dezastru între autoritățile române și norvegiene relevante și consolidarea capacități personalului dedicat situațiilor de urgență, prin creșterea nivelului abilităților profesionale, crearea și îmbunătățirea infrastructurii de instruire și creșterea capacității de primire a adăposturilor temporare.

Îmbunătățirea securității și securității nucleare în România - Îmbunătățirea rezistenței la dezastre și a pregătirii pentru evenimente radiologice și nucleare (3.500.000 euro)

Proiect implementat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare în parteneriat cu Autoritatea pentru Protecție împotriva Radiațiilor din Norvegia (NRPA)
Vizează prevenirea și pregătirea în caz de dezastru radiologic, inclusiv prin continuarea proiectului „Proiect de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.


Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Program, este www.norwaygrants-ro.mai.gov.ro.