Cercetare

Programul contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor bazate pe cercetare și creșterea performanțelor cercetării românești la nivel internațional, prin sprijinirea de proiecte colaborative de cercetare, între organizații de cercetare din România și Statele Donatoare, în domeniile:

  • energie
  • mediu
  • sănătate
  • științe sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și studii privind incluziunea socială
  • tehnologia comunicațiilor și informației
  • biotehnologii

Valoarea programului

55.529.412 euro (47.200.000 euro Granturi SEE și Norvegiene și 8.329.412 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Unitatea  Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program, având ca parteneri Consiliul Cercetării din Norvegia si Centrul pentru Cercetare din Islanda.

Se vor finanța proiecte selectate în cadrul apelurilor de proiecte, organizate de Operatorul de Program în perioada 2018-2019.

Apeluri de proiecte

Proiecte de cercetare în cadrul Mecanismului Financiar SEE (21.959.559 euro)

Apel pentru proiecte colaborative de cercetare, depuse în parteneriat de entități din România și entități din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, în domeniile programului.

Proiecte de cercetare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (29.961.029 euro)

Apel pentru proiecte colaborative de cercetare, depuse în parteneriat de entități din România și entități din Norvegia în domeniile programului.

 

Website-ul dedicat al programului, gestionat de Operatorul de Program, este uefiscdi.ro/eea-norway-grants.