Dezvoltarea afacerilor

Programul urmărește să stimuleze crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de antreprenoriat prin încurajarea cooperării pe termen lung între entități din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România, pe baza dezvoltării afacerilor și a inovării în domeniile:

  • dezvoltarea durabilă a afacerilor
  • inovare verde în industrie (green industry innovation)
  • tehnologia informației și comunicațiilor (ICT)
  • dezvoltarea durabilă a sectorului marin şi maritim (Blue Growth)

Valoarea programului

43.000.000 euro (23.000.000 euro Granturi SEE și 20.000.000 euro Granturi Norvegiene)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de organizația norvegiană Innovation Norway, în calitate de Operator de Fond, în parteneriat cu Ministerul Economiei din România.

Se vor finanța proiecte selectate în cadrul apelurilor de proiecte, inclusiv a schemelor de granturi mici, organizate de Operatorul de Fond în perioada 2018-2019.

Apeluri de proiecte

Inovare verde în industrie, tehnologia informației și comunicațiilor, dezvoltarea durabilă a sectorului marin şi maritim (Blue Growth) – 2018 (21.083.334 euro - din care 6.000.000 euro schemă de granturi mici pentru IMM și ONG)

Apel de proiecte pentru dezvoltarea/implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare, dezvoltarea de produse și servicii ”verzi” și dezvoltarea/implementarea de ”procese de producție mai verzi”, dezvoltarea de produse/procese/soluții sau componente TI&C , investiții în supra-structuri maritime, dezvoltarea de soluții în legătură cu transportul maritim, dezvoltare/investiții în turism de coastă și maritim, dezvoltare/investiții în biotehnologie ”albastră”, dezvoltarea/investiții în resurse miniere pe fundul mării și dezvoltarea de soluții în domeniul energiei albastre.

Inovare verde în industrie, tehnologia informației și comunicațiilor, dezvoltarea durabilă a sectorului marin şi maritim (Blue Growth) durabilă a sectorului marin şi maritim (Blue Growth) – 2019  (19.466.666 euro din care 1.000.000 euro schemă de granturi mici pentru IMM și ONG)

Apel de proiecte pentru dezvoltarea/implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare, dezvoltarea de produse și servicii ”verzi” și dezvoltarea/implementarea de ”procese de producție mai verzi”, dezvoltarea de produse/procese/soluții sau componente TI&C , investiții în supra-structuri maritime, dezvoltarea de soluții în legătură cu transportul maritim, dezvoltare/investiții în turism de coastă și maritim, dezvoltare/investiții în biotehnologie ”albastră”, dezvoltarea/investiții în resurse miniere pe fundul mării și dezvoltarea de soluții în domeniul energiei albastre.

Inițiative pentru dezvoltarea modelelor de creștere a afacerilor (schemă de granturi mici) (1.000.000 euro)

Se finanțează activități care să răspundă nevoilor IMM-urilor și managerilor acestora în domenii cum ar fi  formarea profesională, instruirea și asistența în domenii precum drepturile de proprietate intelectuală, proiectarea, dezvoltarea strategică a afacerilor pentru firme care au minim 6 luni vechime.

Inițiative de dezvoltare a abilităților în afaceri (schemă de granturi mici) (1.000.000 euro)

Se finanțează activități care să răspundă nevoilor IMM-urilor și managerilor acestora în domenii cum ar fi formarea, coaching, îndrumare acordată IMM-urilor prin clustere, organizații de afaceri (incubatoare, acceleratoare etc.), activități de sprijin în ecoinovare, economie circulară sau internaționalizare.

 

Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Fond, este www.innovasjonnorge.no.