Dialog social (Dialog social, muncă decentă)

Programul urmărește consolidarea cooperării tripartite între organizațiile patronale, sindicatele și autoritățile publice și promovarea muncii decente prin măsuri ce vizează:

  • îmbunătățirea dialogului social și a cooperării
  • implementarea sporită a agendei privind munca decentă (condiții de muncă corecte)
  • facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă

Valoarea programului

2.273.000 euro (Granturi Norvegiene)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de organizația norvegiană Innovation Norway, în calitate de Operator de Fond.

Se vor finanța proiecte selectate în cadrul apelurilor de proiecte organizate de Operatorul de Program în perioada 2018-2019.

Apeluri de proiecte

Îmbunătățirea dialogului și cooperării sociale (881.924 euro)

Apel de proiecte va finanța proiecte care au ca scop dezvoltarea capacităților partenerilor sociali de a participa atât la dialogul social tripartit, cât și la dialogul bipartit prin transferul de bune practici și de formare.

Implementarea consolidată a politicilor privind munca decentă (echitabilă și decentă condițiile de muncă) (881.924 euro)

Apel de proiecte la nivel național și sectorial, cu scopul de a utiliza dialogul bipartit și tripartit în punerea în aplicare a conceptului de munca decentă. Proiectele vor crește gradul de conștientizare a beneficiilor muncii decente, de ex. echilibrul dintre viața profesională și viața privată, egalitatea de șanse între femei și bărbați și nediscriminarea, atitudinile privind sănătatea și siguranța, cunoștințele despre drepturi și obligații și lupta împotriva muncii nedeclarate și a dumpingului social (infracțiuni legate de muncă).

Facilitarea accesului la ocuparea forței de munca (440.962 euro)

Apel de proiecte care  vizează activități sub forma măsurilor active privind politica pieței forței de muncă, a învățării pe tot parcursul vieții și a activităților legate de provocările pe piața forței de muncă (schimb de experiență și sensibilizare) prin îmbunătățirea cooperării între partenerii sociali și autoritățile publice de pe piața muncii prin susținerea activităților care facilitează accesul la angajare pentru tineri, dar și pentru grupurile dezavantajate precum sunt femeile, bătrânii și persoanele cu dezabilități.

 

Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Fond, este www.innovasjonnorge.no.