Correctional ANP

CORRECTIONAL – Administrația Națională a Penitenciarelor

Va înființa 4 complexe corecționale pilot (formate dintr-un centru pilot de detenție și un centru pilot multifuncțional pentru activități derulate în parteneriat penitenciar – probațiune – comunitate) – Baia Mare, Târgu Mureș, Botoșani, Vaslui;

Va dezvolta capacitatea resurselor umane din serviciile corecționale (penitenciare și probațiune) și va moderniza infrastructura la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna;

Va consolida comunicarea între serviciile corecționale (penitenciar și probațiune);

Va crea instrumente de intervenție specifice pentru sistemul de probațiune și să îmbunătățim condițiile de lucru în cadrul acestuia.

Detalii suplimentare despre proiect →
Secure ANP

SECURE – Administrația Națională a Penitenciarelor

Îmbunătățirea serviciilor și modernizarea infrastructurii din cadrul Penitenciarului Mărgineni:

pregătire 52 de cadre din sectorul reintegrare socială și din domeniul medical;

150 deținuți, dintre care 50 etnici roma și alte categorii supuse excluziunii sociale, participanți la cursuri de pregătire profesională;

52 locuri noi de detenție create;

1 pavilion multidisciplinar nou construit, care inlcude 1 cabinet medical, spații pentru creșterea responsabilității și a autonomiei deținuților și pentru derularea activităților și programelor de reintegrare socială, respectiv a cursurilor școlare și a cursurilor de pregătire profesională;

1 studio radio – TV funcțional în cadrul pavilionului multifunctional, o sală de sport echipată și 1 teren de sport;

4 solarii dotate, inclusiv cu echipamente și materiale necesare;

1 atelier de tâmplărie creat și dotat, ateliere de frizerie funcționale, 1 club pentru activități de reintegrare socială creat;

1 ambulanță achiziționată pentru asistența medicală de urgență;

4 săli de clasă create și dotate (din care un atelier de lăcătușerie și un laborator IT).

Detalii suplimentare despre proiect →
4NORM-ality ANP

4NORM-ality – Administrația Națională a Penitenciarelor

Dezvoltarea și implementarea unui program de responsabilizare a deținuților adresat celor de etnie romă, precum și a altor categorii de deținuți cu risc de excluziune și instruirea polițiștilor de penitenciare în aplicarea acestuia în vederea îmbunătățirii procesului educațional;

Înființarea unei structuri de studii, analiză și cercetare în cadrul sistemului penitenciar românesc și dezvoltarea unei structuri similare la nivelul Direcției Naționale de Probațiune.

240 de noi locuri de cazare construite în secțiile exterioare de la Ișalnița (Penitenciarul Craiova), Moara Nouă (Penitenciarul Ploiești) și Valu lui Traian (Penitenciarul Constanța-Poarta Albă) cu scopul de a îmbunătăți condițiile de detenție adresat celor de etnie romă, precum și a altor categorii de deținuți cu risc de excluziune implicați în programul de responsabilizare în conformitate cu standardele Consiliului Europei.

Detalii suplimentare despre proiect →
CHILD ANP

 

CHILD - Incluziunea copiilor prin învățare și dezvoltare -  Administrația Națională a Penitenciarelor

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

renovarea și dotarea unei locuințe (pusă la dispoziție de Orașul Târgu Ocna) destinate vizitelor membrilor familiei cu minorii și tinerii internați la Centrul Educativ Târgu Ocna;

dezvoltarea și implementarea unui program de consiliere pentru familii, activități și programe pentru reintegrarea socială a minorilor și tinerilor, și a unui serviciu integrat pentru protejarea sănătății mintale a minorilor și tinerilor internați în centre educative.

îmbunătățirea condițiilor de viață și învățare pentru minorii și tinerii din Centrul Educativ Târgu Ocna;

instruirea personalului care lucrează cu persoanele sancționate cu o măsură educațională.

 

Detalii suplimentare despre proiect →
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Combaterea criminalităţii şi a corupţiei

Proiectul are două componente: una de formare profesională pentru procurori, ofiţeri de poliţie judiciară şi specialişti, şi cealaltă de achiziţie de echipamente pentru unităţile de parchet, echipamente ce vor contribui la desfăşurarea eficientă a activităţii de urmărire penală.

Un număr de peste 600 de procurori, specialişti şi ofiţeri de poliţie judiciară vor beneficia de formare profesională în cadrul a 40 de seminarii, iar 15 specialişti vor beneficia de un curs de master la University College of Dublin – Şcoala de Investigaţii Criminalistice Informatice.

De asemenea, vor fi organizate şi două vizite de studiu în Norvegia, la sediul Riksadvokaten.

Detalii suplimentare despre proiect →
CSM predef justitie

CSM - Formarea personalului din sistemul judiciar și consolidarea capacității instituționale

Se vor organiza peste 130 de activități de formare profesională, în domenii precum achiziții publice, reguli procedurale aplicabile litigiilor administrative, procedura fiscală - executarea silită fiscală, formarea practică a personalului auxiliar, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cooperare judiciară în materie civilă și penală, tehnici de audiere a minorilor și îmbunătățirea accesului la justiţie pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația romă.

Detalii suplimentare despre proiect →
ANES just Conventia de a Instanbul

Implementarea Convenției de la Istanbul în România (Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - ANES), prin:

Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor 

Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii

Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen

Înființarea centrelor de consiliere a agresorilor (10) și elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii

Sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale

Campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor

Detalii suplimentare despre proiect →

Arhiva rezultatelor aferente perioadei 2009-2014 o găsiți aici