Justiție

Programul contribuie la consolidarea statului de drept prin măsuri care vizează:

  • consolidarea capacității sistemului penitenciar și de probațiune din România
  • îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru romi
  • îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul privind combaterea violenței domestice și de gen
  • îmbunătățirea aplicării conceptelor juridice europene de către sistemul judiciar român
  • creșterea capacității Ministerului Public de combatere a crimei organizate și a corupției

Valoarea programului

54.352.941 euro (46.200.000 euro Granturi Norvegiene și 8.152.941 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Ministerul Justiției din Norvegia, Administrația Instanțelor din Norvegia, Directoratul Serviciilor Corecționale Norvegiene, precum și Consiliul Europei.

În cadrul programului se vor finanța de 10 proiecte predefinite.

Proiecte predefinite

Corecțional (24.750.000 euro)

Proiect implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu Direcția Națională de Probațiune, Penitenciarele Baia Mare, Botoșani,  Vaslui, Târgu Mureș, Școala Națională de pregătirea a agenților de penitenciare Târgu Ocna, Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene, Penitenciarele Halden, Stavanger si Ravneberget din Norvegia, Biroul de Probațiune Rogaland și Biroul de Probațiune Østfold.
Urmărește îmbunătățirea capacității serviciilor corecționale din România (penitenciar și de probațiune) de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în sistemul de probațiune și, în continuare, în comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale.

Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității - 4NORM(-ality) (7.700.700 euro)

Proiect implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Penitenciarul Ploiești, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Craiova, Școala Națională de pregătirea a agenților de penitenciare Târgu Ocna, Direcția Națională de Probațiune și având ca parteneri din statul donator Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene și Penitenciarul Hedmark.
Va contribui la o mai bună reintegrare socială a persoanelor condamnate prin reforma, în trei unități penitenciare (Craiova, Ploiești, Poarta Albă), a programelor de reintegrare socială și a activităților zilnice desfășurate de acestea, în vederea responsabilizării lor înainte și după liberare.

CHILD - Incluziunea copiilor prin învățare și dezvoltare (3.302.941 euro)

Proiect implementat de  Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu Centrul Educațional Târgu Ocna și Primăria Tîrgu Ocna.
Proiectul va facilita reintegrarea socială a minorilor și tinerilor prin îmbunătățirea serviciilor de educație și a asistenței specifice acordate în cadrul Centrului Educațional Târgu Ocna.

Susținerea implementării Convenției de la Istanbul în România (2.500.000 euro)

Proiect implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în parteneriat cu Secretariatul Shelter Movement, Spitalul Universitar Saint Olavs, Departamentul Centrului pentru Cercetare şi Educaţie în Psihiatrie Criminalistică din Brøset din Norvegia.
Va contribui la îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul în România prin evaluarea prevalenței diferitelor forme de violență împotriva femeilor, evaluarea capacității autorităților române de a implementa politica națională în domeniul violenței domestice și de gen, elaborarea de instrumente de lucru și formarea profesională a specialiștilor implicați, precum și înființarea de centre pentru victimele violenței sexuale și  centre de consiliere pentru agresori. 

Combaterea criminalității și a corupției (4.250.000 euro)

Proiect implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în parteneriat cu Direcția Națională AnticorupțieDirecția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului si Academia Internațională Anticorupție.
Va contribui la îmbunătățirea capacității Ministerului Public de a lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, prin măsuri de dezvoltare a capacității profesionale și tehnice.

Formarea personalului din sistemul judiciar și consolidarea capacității instituționale în acest domeniu (4.100.000 euro)

Proiect implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri în parteneriat cu Administrația Instanțelor din Norvegia.
Proiectul se adresează nevoii de formare profesională a judecătorilor, procurorilor și a altor profesioniști din domeniul juridic pentru a înțelege pe deplin și a aplica conceptele juridice europene în activitatea lor profesională.

Îmbunătățirea protecției victimelor infracțiunilor (2.000.000 euro)

Proiect implementat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în parteneriat cu Ministerul Justiției, Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) şi 5 Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București.
Proiectul prevede realizarea unei analize a mecanismelor de protecție şi asistență a victimelor (inclusiv de etnie romă) existente în România, prin prisma evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene; realizarea unei analize a modului în care autoritățile române investighează infracţiunile săvârşite din ură; continuarea formării profesionale a procurorilor în ceea ce privește investigarea cazurilor ale căror victime sunt minori şi înființarea unor camere speciale pentru audierea minorilor victime ale infracțiunilor.

SECURE  - O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil (1.700.000 euro)

Proiect implementat de Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu Ministerul Justiției şi Penitenciarul Mărgineni.
Proiectul prevede elaborarea unui studiu aprofundat privind cauzele fenomenului recidivei în România, precum și elaborarea pe baza acestuia a unei strategii naționale şi a unui plan de acțiune asociat acesteia pentru prevenirea recidivei. În paralel, va fi modernizată infrastructura Penitenciarului Mărgineni, prin construirea a 52 noi locuri de detenție şi a diverse spaţii destinate activităţilor de reintegrare socială ( de ex. 4 săli de clasă, 1 sală de sport, 1 seră), vor fi organizate cursuri de calificare pentru deținuți, iar personalul penitenciarului va fi format pentru a aplica noi metode de reintegrare socială.

VERA – Schimbări pozitive prin acțiuni integrate în timpuri dificile (823.529 euro)

Proiect implementat de Agenția Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați
Prin proiect vor fi formați specialiștii care activează la nivel local în combaterea violenței domestice, respectiv a membrilor echipelor mobile şi a specialiștilor din cadrul compartimentelor de violență domestică ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și vor fi dezvoltate instrumente de lucru care vor sprijini și eficientiza activitatea acestora. Totodată, va fi elaborat un studiu care va analiza situația la nivelul județelor în ceea ce privește strategiile și planurile de acțiune locale în domeniu, bugetarea de gen, evoluția fenomenului, practicile și tendințele, serviciile sociale, măsurile de protecție (PPO/PO), consiliere juridică, sprijin psihologic, piața forței de muncă etc.

Evaluarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și recomandări pentru viitor (495.000 euro)

Proiect implementat de Ministerul Justiției în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)
Proiectul prevede efectuarea evaluării ex-post a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, formularea de recomandări pentru un document strategic post - 2020 și îmbunătățirea capacității tehnice a Ministerului Justiției pentru a monitoriza punerea în aplicare a standardelor anticorupție îmbunătățite.

 

Mai multe informații pe site-ul dedicat al Programului.