Mediu („Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”)

Programul va contribui la îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi la reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului.

Valoarea programului

23.529.412 euro (20.000.000 euro Granturi SEE și 3.529.412 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Ministerul Mediului în calitate de Operator de Program în parteneriat cu Agenția Norvegiană de Mediu.

Se vor implementa atât proiecte selectate în cadrul celor 3  apeluri de proiecte și schemei de granturi mici  organizate de Operatorul de Program, cât și 1 proiect predefinit.

Apeluri de Proiecte

Îmbunătățirea condiției ecosistemelor prin restaurarea unor mlaștini şi turbării (3.550.000 euro);

Îmbunătățirea capacității de management şi a abordării riscurilor generate de substanțele periculoase prin reducerea contaminării istorice cu substanțe periculoase a unor situri şi depozite de deșeuri (5.000.000 euro);

Creșterea capacității autorităților locale de reducere a emisiilor şi de adaptare la schimbările climatice prin susținerea acestora în dezvoltarea şi implementarea unor planuri de adaptare la schimbările climatice (Schemă de granturi mici pentru dezvoltarea planurilor 1.000.000 euro și Apel pentru implementarea planurilor 7.450.000 euro);

Proiect predefinit

Proiect implementat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în parteneriat cu Norwegian Mapping Authority și Registers Iceland, are ca obiectiv îmbunătățirea informațiilor geografice pentru factorii de decizie în vederea implementării și dezvoltării politicilor de mediu, prin producerea unui model digital pentru o suprafață de 50 km², întărirea capacității profesionale a 100 de experți din instituții cu atribuții în domeniul mediului și îmbunătățirea accesului publicului larg la informații geografice prin intermediul internetului.