Sănătate (Provocări în sănătatea publică la nivel european)

Programul va contribui la întărirea prevenției și reducerea inegalităților în sănătate prin:

  • îmbunătățirea politicilor și serviciilor de prevenție a bolilor
  • îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijire a sănătății pentru grupurile vulnerabile

Valoarea programului

47.058.824 euro (40.000.000 euro Granturi SEE și 7.058.824 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Ministerul Sănătății, în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și Directoratul Norvegian de Sănătate.

Se vor finanța 7 proiecte predefinite precum și proiecte selectate în cadrul a 2 apeluri organizate de Operatorul de Program în perioada 2019-2020.

Proiecte predefinite

Creșterea capacității sectorului de sănătate românesc de a pune în aplicare programe de screening organizat pentru cancer (CEDICROM 2) 

Proiect implementat de Institutul Oncologic Cluj-Napoca în parteneriat cu Registrul de Cancer din Norvegia.
Va sprijini acordarea de servicii medicale preventive și terapeutice la nivelul comunităților pentru grupurile marginalizate și vulnerabile, în domeniul screening-ului de cancer de col uterin.

Întărirea controlului TB în România, prin punerea în aplicare a Strategiei WHO END TB 2016-2020 

Proiect implementat Institutul de Pneumologie Marius Nasta București în parteneriat cu Romanian Angel Appeal și Fundația LHL Tuberculosis din Norvegia.
Va sprijini sistemul și rețeaua de control și supraveghere a tuberculozei din România, cu scopul de a reduce perioada de spitalizare, implicând medici de familie în diagnosticarea și monitorizarea TB prin implementarea strategiei PAL și îmbunătățirea rezultatelor diagnosticului și tratamentului prin accesul universal și rapid la regimuri de diagnosticare complete și corecte.

Consolidarea rețelei naționale de furnizori de servicii medicale primare 

Proiect implementat de Institutul Național de Sănătate Publică în parteneriat cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu” și Institutul Norvegian de Sănătate Publică și Directoratul Norvegian de Sănătate.
Include măsuri pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale primare prin centre comunitare integrate, cu accent pe promovarea sănătății și a prevenției, îmbunătățirea sistemelor de evidențe pentru dezvoltarea de politici de sănătate adecvate la nivel local și național și creșterea nivelului serviciilor de asistență medicală primară.

Creșterea performanțelor în diagnosticul și tratamentul cancerelor copilului 

Proiect implementat de Institutul Oncologic Cluj-Napoca în parteneriat cu Spitalul pentru Copii Sf. Maria Iași, Spitalul pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara și Institutul Oncologic București și având ca partener din statele donatoare Direcția Norvegiana de Sănătate.
Va sprijini îmbunătățirea diagnosticării și tratării cancerului la copii prin achiziționarea de echipamente, programe de instruire pentru profesioniștii din domeniul sănătății cu privire la utilizarea echipamentelor și îmbunătățirea abilităților de diagnostic și terapeutice, precum și elaborarea și punerea în aplicare a ghidurilor privind diagnosticul și tratamentul în oncologia pediatrică conform standardelor europene.

Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți 

Proiect implementat de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Anti-drog, în parteneriat cu Centrul Regional pentru Copii și Tineret, Sănătatea Mintală și Protecția Copilului din Norvegia.
Va contribui la  creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea capacităților membrilor comunității, părinților și profesioniștilor din domeniul asistenței medicale primare, educației și protecției sociale pentru a sprijini mai bine copiii cu risc sau tulburări de sănătate mintală și îmbunătățirea accesului la serviciile de îngrijire a sănătății pentru copiii cu tulburări de sănătate mintală.

Crearea unui registru de urmărire a remodelării ventriculare stângi în infarctul miocardic acut în scopul prevenirii insuficienței cardiace 

Proiect implementat de Institutul Inimii "Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca în parteneriat cu Institutul Inimii Timișoara, Spitalul Județean de Urgența Oradea și cu parteneri din statele donatoare Spitalul Universitar Haukeland, Bergen, Norvegia și Spitalul Universitar Tromso din Norvegia.
Va fi implementat ca proiect pilot, în 8 județe din partea de vest a României, pentru dezvoltarea unui registru de insuficiență cardiacă bazat pe modelul registrului norvegian în bolile cardiovasculare și a unui model de risc pentru identificarea și sprijinirea populației în situație de risc, cu obiectivul de reducere a impactului bolilor cardiovasculare. Proiectul va conduce, de asemenea, la creșterea ratei de supraviețuire a pacienților care au suferit infarct miocardic acut, prin achiziționarea de echipamente medicale, prin instruirea personalului medical și prin identificarea și promovarea unei abordări terapeutice proactive față de pacienții cu risc de insuficiență cardiacă.

Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice 

Proiect implementat de Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.
Va contribui la monitorizarea rezistenței antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor dobândite în spital (HAI) și la gestionarea prescripției de antibiotice, prin elaborarea strategiei naționale și a planului național de acțiune, elaborarea standardelor și protocoalelor aferente pentru testarea AMR, supravegherea HAI și administrarea antibioticelor în spitalele publice, precum și ghiduri profesionale, de formare și consolidare a capacităților profesioniștilor din domeniul sănătății.

Apeluri de proiecte

Apel de proiecte 

Va finanța proiecte privind îmbunătățirea serviciilor de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, respectiv investiții în infrastructură, instruire și campanii de informare și conștientizare

Schema de granturi mici 1 

Va finanța proiecte pentru crearea de centre comunitare, inclusiv investiții în echipamente și campanii de conștientizare.

Website-ul dedicat al programului, gestionat de Operatorul de Program, este ro-sanatate.ms.ro.