Lista documentelor Dim. Acțiuni
NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014- 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

246.10 KB  
HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)

privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

162.39 KB  
HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 septembrie 2018

privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

149.96 KB  
HOTĂRÂRE nr. 518 din 10 iulie 1995 (*actualizată*)

privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

244.50 KB  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017

privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

180.60 KB  
ORDIN nr. 6712/890

privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

181.97 KB  
Ordinul MFE nr. 1284/2016

Ordin privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

1.89 MB  
Modele prezentări (template-uri pptx)
1.29 MB