Lista documentelor Dim. Acțiuni
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017

privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

180.60 KB  
ORDIN nr. 6712/890

privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat

181.97 KB  
Ordinul MFE nr. 1284/2016

Ordin privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

1.89 MB  
Modele prezentări (template-uri pptx)
1.29 MB
Results Guideline
996.56 KB  
Bilateral Guideline
777.05 KB  
Logo-uri
8.94 MB
Sectoare prioritare și zonele programelor [en]
4.35 MB