Cultură (Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural)

Programul urmărește consolidarea dezvoltării economice și sociale prin

  • îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice
  • susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate
  • revitalizarea patrimoniului cultural al minorității rome
  • îmbunătățirea accesului la cultură prin consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Valoarea programului

33.956.471 euro (28.863.000 euro din Granturi SEE și 5.093.471 euro cofinanțare  de la bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Ministerul Culturii – Unitatea pentru Managementul Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniul Cultural și Consiliul Artelor din Norvegia

Se vor finanța proiecte selectate în cadrul celor 6 apeluri organizate de Operatorul de Program în perioada 2018-2020 și un proiect predefinit implementat de Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” din București.

Apeluri de proiecte

Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice (19.501.176 euro)

Apel de proiecte pentru restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu statut de monument istoric care să fie introduce în circuitul cultural respective prin revitalizarea/punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric.

Susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate (1.285.000 euro)

Apel de proiecte pentru activități de cercetare a bunurilor culturale conservate sau restaurate, de conservare, restaurare sau protejarea și punere în valoare a acestora, formarea/dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect, prin activități de instruire formală și non-formală, observare directă la locul de muncă (job shadowing, mentorship  etc.), vizite de studiu și amenajarea de expoziții inovative, de bază sau temporare, a bunurilor culturale conservate/restaurate, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii.

Revitalizarea patrimoniului cultural al minorității rome (900.000 euro)

Apel de proiecte pentru restaurarea/revitalizarea/punerea în valoare a obiectivelor patrimoniului cultural al minorității roma.

Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea publicului (7.100.000 euro)

3 apeluri de proiecte (în perioada 2018-2020) pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul cultural prin care se vor sprijini activități care vizează  inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional, producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale (altele decât minoritatea romă), abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea  publicului și dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață.

Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă (2.000.000 euro)

Apel de proiecte pentru punerea în valoare a culturii roma prin activități care presupun producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale acestei minorități.

Proiect predefinit: ROM(a)NOR interferente (1.394.118 euro)

Proiectul este implementat de Muzeul National al satului „Dimitrie Gusti” în parteneriat cu Glomdalsmuseet din Norvegia.
Obiectivul general al proiectului constă în promovarea, valorificarea și revitalizarea patrimoniului cultural specific etniei rome, prin muzeologie și incluziune socială, în vederea îmbunătățirii situației populației de etnie romă.

Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Program, este www.ro-cultura.ro.