Energie

Programul are ca obiectiv general reducerea emisiilor de carbon generate de producerea electricității și securitatea aprovizionării cu energie electrică, prin investiții în:

 • utilizarea surselor de energie regenerabile (RES)
 • creșterea eficienței energetice (EE) în sectorul public și privat
 • cercetare și dezvoltare în domeniul energetic
 • îmbunătățirea competențelor energetice în sectorul public și privat
 • conștientizarea beneficiilor provenite din RES și EE
 • creșterea accesului la electricitate pentru gospodăriile care nu sunt conectate la rețeaua generală de energie electrică

Valoarea programului

62.826.500 euro (29.893.000 euro Granturi SEE și 32.933.500 euro Granturi Norvegiene)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de organizația norvegiană Innovation Norway, în calitate de Operator de Fond, în parteneriat cu Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Autoritatea Națională pentru Energie din Islanda și Directoratul pentru Energie și Resurse de apă din Norvegia.

Operatorul de Fond va selectate proiecte în cadrul unor apeluri și scheme de granturi mici ce se vor derula în perioada 2018-2020.

Apeluri de proiecte

Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile – surse hidroenergetice (7.500.000 euro) 

 • Proiecte pentru renovarea/reînnoirea instalațiilor hidroelectrice existente pentru a crește capacitatea de generare a energiei și a eficienței producției sau construirea de noi centrale hidroelectrice de mici dimensiuni (<10MW);
 • Activități secundare: creșterea capacității rezervoarelor pentru producerea de hidroenergie și pregătirea personalului.

Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile – surse geotermale (6.600.000 euro)

 • Proiecte pentru dezvoltarea/crearea de instalații de energie geotermală care furnizează energie pentru clădiri publice, clădiri de birouri, mall-uri, situri industriale și clădiri/case private ca beneficiari finali;
 • Proiecte care vizează: reînnoirea instalațiilor de energie geotermală, activități de îmbunătățire a capacităților de producție a energiei din surse geotermale;
 • Activitate secundară: formarea personalului aferent.

Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile – alte surse (6.600.000 euro)

 • Proiecte pentru producerea de energie electrică sau termică din resurse de bio-masă (gunoi de grajd, deșeuri provenite din alimente, nămol, deșeuri de la tăiere, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.);
 • Proiecte care vizează crearea de instalații industriale private pentru producerea energiei din deșeuri;
 • Proiecte de mică capacitate (maxim 1.000 kw) de producere a energiei din surse solare sau eoliene;
 • Activități secundare: formarea personalului.

Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile (schemă de granturi mici) (2.000.000 euro)

 • Activități similare cu cele din apelurile dedicate  producției de energie regenerabilă cu mențiunea că valoarea maximă a grantului să nu depășească 200.000 de euro.

Audit energetic / balanță energetică (schemă de granturi mici) (300.000 euro)

 • Audituri energetice pentru determinarea situației actuale a solicitantului prin analiza fluxurilor energetice și a măsurilor de eficiență energetică care ar trebui luate de acesta. Pe baza acestui raport se va putea redacta aplicația de finanțare în cadrul apelului de ”Îmbunătățirea Eficienței Energetice”.

Îmbunătățirea eficienței energetice (12.985.175 euro din care 3.000.000 euro schemă de granturi mici)

 • Renovarea clădirilor (izolarea acoperișului, înlocuirea ferestrelor etc);
 • Utilizarea energiilor regenerabile (panouri solare etc.);
 • Decarbonizarea clădirilor, clădirile inteligente (clădirile pasive / neutre);
 • Certificate de performanță energetică etc.

Îmbunătățirea cunoștințelor privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică (schemă de granturi mici)  (3.000.000 euro)

 • Activități de formare profesională, conștientizarea și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniile: energie regenerabilă și eficiență energetică.

Îmbunătățirea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică” (4.100.000 euro, din care 1.100.000 euro schemă de granturi mici)

 • Proiecte de cooperare între institute de cercetare și întreprinderi pentru proiectele de cercetare industrială și experimentală.

Electrificarea gospodăriilor fără energie electrică (10.000.000 euro)

 • Soluții de electrificare pentru 10.000 de gospodării fără electricitate.

 

Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Fond, este www.innovasjonnorge.no.