În urma semnării Acordurilor de Program, în data de 19 iunie a.c., trei noi programe din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 intră în perioada de implementare - „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor", „Justiție" și „Afaceri Interne".