Educație (Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri)

Programul va contribui la dezvoltarea capitalului uman și a bazei de cunoștințe prin:

  • îmbunătățirea abilităților și competențelor studenților și personalului din învățământul superior, (mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior)
  • consolidarea cooperării instituționale în domeniul învățământului superior
  • abilități și competențe îmbunătățite ale experților educaționali (inspectori școlari, formatori de profesori, consilieri)
  • calitatea îmbunătățită a învățământului profesional
  • creșterea capacității organizaționale a instituțiilor pentru a asigura o incluziune eficientă a copiilor romi

Valoarea programului

14.117.647 euro (12.000.000 euro Granturi SEE și 2.117.647 euro cofinanțare din bugetul național)

Gestionarea programului

Programul este gestionat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Centrul pentru cooperare internațională în domeniul educației din Norvegia și Agenția Națională pentru Educație Internațională și Afaceri.

Se vor finanța proiecte selectate în cadrul apelurilor organizate de Operatorul de Program, în perioada 2018-2022. 

Apeluri de proiecte

Proiecte de mobilitate în învăţământul superior (5.500.000 euro)

Va finanța  proiecte de mobilitate în învăţământul superior pentru a îmbunătăţi competenţele studenţilor şi personalului din învăţământul superior, prin creşterea mobilităţii studenţilor şi a personalului între România şi statele donatoare.

Proiecte de cooperare în învăţământul universitar (2.850.000 euro)

Va sprijini proiecte de cooperare în învăţământul universitar care vizează modernizarea/inovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce privesc metodele de predare şi organizarea de mobilități de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice.

Proiecte în domeniul învăţământului preuniversitar (980.000 euro)

Va finanța proiecte de mobilitate care vizează îmbunătățirea competențelor / competențelor experților educaționali români (inspectori școlari, formatori de profesori, consilieri) în domeniul lor de furnizare a serviciilor sau în domeniile democrației, drepturilor omului și incluziunii sociale.

Proiecte în domeniul educației și formării profesionale (VET) (2.087.648 euro)

Va sprijini dezvoltarea capitalului uman şi consolidarea cunoştinţelor de bază în cadrul educației profesionale prin proiecte care vizează îmbunătăţirea calităţii învăţării elevilor din România prin practică la locul de muncă prin vizite de studiu care vor avea loc într-un stat donator astfel încât participanţii din România să beneficieze de cele mai bune practici de la instituţia gazdă şi de la companiile partenere.

Proiecte în domeniul incluziunii școlare a copiilor romi (1.411.764 euro)

Va sprijini proiecte de cooperare în parteneriat care vor creşte capacitatea instituţională a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi.

 

Website-ul dedicat al Programului, gestionat de Operatorul de Program, este www.eea4edu.ro