Centrala Oradea don Orione si centrala

Centrala Electrică Fotovoltaică montată la Oradea pe acoperisul Sălii de sport a Liceului Don Orione și Centrala Electrică Fotovoltaică montată la Zece Hotare de Societatea de binefacere Don Orione produc energie la capacitate maximă.

Detalii suplimentare despre proiect →
SC Majutex SRL

Modernizarea fabricii de textile SC Majutex SRL, jud Iași, în vederea îmbunătățirii capacității de inovare verde și a mediului de afaceri - Proiectul a constat in productia de materiale si textile smart prin achizitionarea echipamentelor de ultima generatie, dezvoltand si implementand linia de productie verde.

Detalii suplimentare despre proiect →
Treforex SA

Treforex SA - jud. Harghita - Creșterea capacitățiii de colectare a deșeurilor din lemn pentru un mediu mai prietenos - îmbunătățirea și extinderea capacității firmei în procesul de colectare a deșeurilor lemnoase rezultate al activităților industriale forestiere, din zona montană a localității. 

Detalii suplimentare despre proiect →
Promateris

Promateris SA, jud. Ilfov- Tehnologii eficiente pentru manufacturarea produselor inovative și eco-friendly - datorită parteneriatului cu firma de profil BioBag International din Norvegia se obțin azi produse sustenabile care le înlocuiesc pe cele din plastic, de unică folosință (cerere datorată și modificării legislației în cadrul UE).

Detalii suplimentare despre proiect →
ANES just Conventia de a Instanbul

Implementarea Convenției de la Istanbul în România (Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - ANES), prin:

Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței domestice și violenței împotriva femeilor 

Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii

Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen

Înființarea centrelor de consiliere a agresorilor (10) și elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru lucrul cu agresorii

Sprijin și consiliere pentru victimele violenței sexuale

Campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor

Detalii suplimentare despre proiect →
Creșterea rezilienței la dezastre

IGSU - Creșterea capacității de pregătire pentru a răspunde riscurilor de mediu și situațiilor de urgență, în parteneriat cu Directoratul civil pentru Protecție din Norvegia au în vedere atingerea următorelor rezultate:

 

Construirea unei facilități de instruire pentru acțiuni de căutare – salvare și pirotehnice

Formatori IGSU instruiți în Norvegia pentru acțiuni de căutare – salvare

Personal IGSU instruit pentru acțiuni de căutare – salvare

Personal IGSU instruit pentru acțiuni pirotehnice

Personal IGJR instruit pentru acțiuni de căutare – salvare și pirotehnice

 

Beneficiari direcți ai proiectului sunt: IGSU, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” BoldeştiJandarmeria română, Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (U.S.I.S.U.), Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.

Detalii suplimentare despre proiect →
Underground Iași

Complexul Muzeal Național Moldova Iași - Underground Iași – Istorii redescoperite oferă o nouă perspectivă asupra istoriei orașului, din lumina săpăturilor arheologice, valorificând rezultatele cercetărilor arheologice, efectuate în zone aflate în aproprierea centrului istoric al orașului Iași. Obiectele sunt expuse la Palatul Culturii din Iași.

Detalii suplimentare despre proiect →
Muzeul Etnografic al Transilvaniei a derulat 2 proiecte

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a derulat 2 proiecte - utilizarea tehnicilor inovative din domeniul realității virtuale pentru explorarea completă a picturii, structurii și tehnicilor de construcție a Bisericii din Cizer, ridicată de Horea (Vasile Ursu Nicola, 1731-1785), situată în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, secția în aer liber a muzeului - https://bit.ly/3XaYmx9 și documentarea prin tehnicile realității virtuale a icoanelor pe sticlă provenite din Valea Sebeșului - https://bit.ly/3UYwKte

Detalii suplimentare despre proiect →
Un viitor pentru trecut Direcția Culturală de Cultură și Sport Mangalia – Serviciul Muzeal de Arheologie

Un viitor pentru trecut - Direcția Culturală de Cultură și Sport Mangalia – Serviciul Muzeal de Arheologie - au fost clasate 201 bunuri culturale, restaurate 26 de exponate din colecția numismatică, pregătirea unei expoziții cu bunuri culturale clasate și restaurate, scanarea 3D a 20 de exponate, reconstituire 3D a unui templu antic din elemente arhitectonice și dezvoltarea expertizei profesioniștilor muzeului în domeniul clasării sau restaurării bunurilor de patrimoniu. Vizuarlizarea artefacte în 3D se găsește aici: https://bit.ly/3EGMQTj

Detalii suplimentare despre proiect →
Zei si Muritori

Proiectul ZMEA - Muzeul de Istorie al Transilvaniei a realizat conservarea şi restaurarea colecţiei egiptene, punerea ei în valoare prin realizarea unei expoziții moderne, perfecționarea unor muzeografi, restauratori, conservatori prin colaborarea cu specialiști de la Muzeul de Arte Frumoase și Facultatea de Arte Plastice din Budapesta; folosirea unor metode moderne de investigație (fotografii speciale cu filtre UV și în infraroşu, CT și radiografii RX ale mumiilor, scanări 3D ale unor piese), realizarea unui film documentar, dar și a unui catalog de specialitate.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Răcășdia

Șanse de acces la educație și dezvoltare, Comuna Răcășdia, jud. Caraș - Severin - S-au realizat documentații tehnice pentru infrastructura rutieră din cartierul romilor “STADION“, respectiv pentru podețe peste pârâul Răcășdia, cu rigole betonate și acces la proprietăți , în vederea îmbunătățirii accesului în comunitate. Primăria a accesat în baza acestei documentații finanțarea investiției din alte surse - Program Anghel Saligny!

Detalii suplimentare despre proiect →
Moldova Noua

Reabilitare străzi în Moldova Nouă, jud. Caraș - Severin - Documentația tehnică elaborată va ajuta la reabilitarea străzilor din localitate pentru a îmbunatăți calitatea vieții locuitorilor orașului Moldova Nouă, respectiv a celor din Zona defavorizată Moldova Nouă, identificată ca zonă marginalizată în cadrul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România. 

Detalii suplimentare despre proiect →
Primaria Ciortesti, Iasi

Elaborare documentație tehnică pentru înființare și dotare centru medico-social în comuna Ciortești, jud. Iași - Viitorul centru medico-social a fost proiectat pentru 50 de paturi și va asigura servicii medicale și sociale pentru persoane defavorizate, vârstnice din comună, respectiv va asigura 60 de locuri de muncă. Viitoarea investitie va duce la combaterea segregării și a excluziunii sociale a grupului marginalizat, prin reducerea separării fizice și sociale a membrilor acestui segment social și prin accesul egal al acestora la servicii medico-sociale incluzive și de calitate.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Belin, Covasna

Construirea unui pod nou în localitatea Belin Vale, județ Covasna - proiectul a fost necesar în vederea dezvoltării infrastructurii în zona marginalizată, îmbunătățirii condițiilor de trai și consolidarea relațiilor dintre grupul vulnerabil și restul comunității. Documentația tehnică elaborată prin acest proiect va reprezenta primul pas în implementarea investiției care va da zonei un aspect rural și va mări gradul de siguranță pentru deplasarea locuitorilor și a șoferilor din zona defavorizată.

Detalii suplimentare despre proiect →
ARAC Art

ARAC în parteneriat cu ARTAK350 Islanda și Galeria Anca Poteraș într-un nou proiect: ARAC ART & RESIDENCY. Proiect pilot în premieră în România care a implicat direct contribuția publicului în selecția lucrărilor de artă pentru o expoziție de galerie, si încurajarea participării publicului local la evenimente de artă contemporană printr-o serie de proiecte culturale și rezidențe artistice în continuarea programului început de ARAC în 2015. Expozițiile tematice, însoțite de discuții și întâlniri cu personalități din lumea artei și seri de proiecții video și performance sub titlul „Insomnia Nights & Days”. 

Detalii suplimentare despre proiect →
EduZagar

EduZagar - reabilitare grădiniță cu program prelungit Zagăr, jud. Mureș - Creșterea capacității autorității locale din comuna Zagăr de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor de servicii sociale in domeniul educatiei, prevăzute în Strategia de dezvoltare locală și in Planul local de actiune pentru romi 2020-2022, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate și marginalizate din comuna Zagăr, județul Mureș.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Cetateni

Modernizarea străzii Speranței pentru îmbunătățirea condițiilor sociale în comuna Cetățeni, județul Argeș - prin intermediul acestui proiect au fost efectuate demersurile pregatitoare pentru modernizarea strazii Sperantei pentru imbunatatirea vietii populatiei comunei Cetateni, si nu numai, respectiv reducerea riscurilor inundatiilor, asigurarea unor conditii tehnice necesare desfasurarii activitatii si circulatiei in conditii optime de siguranta si confort impuse de normativele si standardele in vigoare.

Detalii suplimentare despre proiect →
Centru multifunctional Ardud

Centru multifuncțional Ardud - creșterea utilizării serviciilor sociale de către grupurile defavorizate din orașul Ardud, județul Satu Mare, prin realizarea unui centru multifuncțional, în care serviciile sociale se vor diversifica, iar numărul beneficiarilor va crește atât cantitativ, cât și calitativ, acest centru putând oferi servicii pentru diferite categorii de vârstă și diferite situații dezavantajate.

Detalii suplimentare despre proiect →
Festivalul Internațional de Film de Animație București – ABIFF

Ediția 2021 a Festivalului Internațional de Film de Animație București – ABIFF - a realizat difuzarea a 400 de scurtmetraje de animație, producții majoritar europene, organizarea de evenimente conexe care au facilitat dialogul şi crearea unor punţi între creatori, regizori, actori, directori de festival, producători, distribuitori, critici şi publicul larg, prin cursuri si masterclassuri, dar mai ales deschiderea, educarea și familiarizarea publicului larg cu acest vast domeniu care este cinematografia şi în special filmul de animație românesc şi european. Și animația creată prin proiect   https://bit.ly/3hL9IYC

Detalii suplimentare despre proiect →
Tinere Talente Fundația Regală Margareta a României

Suținerea de Tinere Talente din sectoare creative și culurale proiect derulat de Fundația Regală Margareta a României în perioada septembrie 2021 – august 2022 a urmărit îmbunătățirea aptitudinilor și dezvoltarea competențelor tinerilor artiști plastici și muzicieni, creșterea accesului la cultură a publicului, dar și accelerarea inițiativelor antreprenoriale creative și culturale.

Detalii suplimentare despre proiect →
Aquaserv Tg Mures

AQUASERV Tg Mureș - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică - proiectul a constat in valorificarea biogazului rezultat în procesul de fermentare a nămolului de epurare, pentru generarea de energie electrică şi termică la Staţia de Epurare din Cristeşti - Mureş.   

Detalii suplimentare despre proiect →

Arhiva rezultatelor aferente perioadei 2009-2014 o găsiți aici