ASTRA VR

ASTRA VR - Utilizarea tehnologiei multimedia la Muzeul ASTRA.????Pe 27 octombrie la Ljubljana Muzeul ASTRA a primit distincția BIG SEE Tourism Design Award – la categoria Creative Story and Identity as Experience! 13 obiecte etnografice, restaurate, clasate și expuse într-un nou circuit expozițional (ASTRA VR), 21 de ateliere meșteșugărești și gastronomice, reconstituiri și târguri tematice care au adus la muzeu peste 9000 de vizitatori

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Vartop

Comuna Vârtop, jud. Alba - Documentație tehnică pentru reabilitarea școlii gimnaziale - proiectul a constat in  realizarea documentației tehnice, SF/DALI, pe termen mediu, accesul la finanțare a primăriei comunei Vârtop care va avea posibilitatea sa aplice la un proiect cu finanțare nerambursabilă cu documentația realizată, iar pe termen lung, prin realizarea infrastructurii va avea loc reducerea marginalizării în rândul comunității locale și creșterea calității actului educațional.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Teliu, Brasov

Modernizarea infrastructurii rutiere, în comunitatea marginalizată din Comuna Teliu, jud. Brașov - realizarea documentatie tehnice suport necesare fundamentarii investitiei propuse si anume elaborarea studiilor topografice si a celor geotehnice, precum si a expertizei tehnice, realizarea documentatiei tehnice specifice în vederea reabilitarii si modernizarii unui numar de 18 trasee axiale de strazi, dispuse in zona centrala a localitatii Teliu, care impreuna, totalizeza o lungime 6,275 km.

Detalii suplimentare despre proiect →
Comuna Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu, județul Suceava -  Docuemntație pentru reabilitarea și dotarea dispensarului medical din localitate - proiectul contribuie la consolidarea capacității UAT Comuna Ciprian Porumbescu de a accesa eventuale finanţări ulterioare pentru servicii sociale, iar viitorul dispensar medical complet modernizat va permite utilizarea serviciilor medicale de către comunitatea defavorizată a comunei.

Detalii suplimentare despre proiect →
Construire pod Ardeleni

Lipănești, Prahova Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I - Construire pod Ardeleni - Proiectul a constat în elaborarea studiului de fezabilitate, a studiilor de teren (ridicări topografice vizate OCPI, a studiului geotehnic și a documentanțiilor tehnice în vederea obținerii certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și autorizațiilor aferente construirii podului din zona Ardeleni, sat Sipotu.

Detalii suplimentare despre proiect →
Balcesti Valcea

Bălcești, jud. Vâlcea - Modernizare, reabilitare Liceu de profil Petrache Poenaru - proiectul a finanțat elaborarea documentației tehnice necesare, respectiv a documentelor ce privesc auditul energetic, expertizare tehnică clădire, studiu geotehnic și documentația în vederea obținerii avizelor pentru modernizare clădirii.

Detalii suplimentare despre proiect →
Boldesti-Scaeni

Boldești Scăieni, Prahova - Dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată I - Proiectul a constat în elaborarea documentației tehnice (SF– DALI etapa I) pentru dezvoltarea infrastructurii în zona marginalizată din nordul orașului, prin construirea unui trotuar, a unei piste pentru bicicliști și a unei rigole acoperite pentru scurgerea apelor pluviale, pe tronsonul cuprins între strada Poienilor și strada Salcâmilor, cu o lungime de cca. 1.600 metri.

Detalii suplimentare despre proiect →
UAT Sarateni

Creșterea calității și egalității de șanse în învățământul local din comuna Sărățeni, județul Mureș - proiectul a urmarit creșterea capacității operaționale și financiare a UAT Comuna Sărățeni de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, respectiv implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Detalii suplimentare despre proiect →
UAT Putineiu

Elaborarea documentației tehnice în vederea construirii unei grădinițe în comună Putineiu, Jud. Teleroman și echiparea acesteia cu dotările necesare procesului educațional. În cadrul proiectului de față s-a realizat studiul de fezabilitate pentru construirea unei grădinițe pe terenul de 1280 m2 care aparține Consiliului Local. 

Detalii suplimentare despre proiect →
Stelnica

Comuna Stelnica, jud. Ialomița - Elaborare Documentație Tehnică pentru înființarea unui centru de zi multifunctional pentru persoanele marginalizate. 

Prin realizarea documentației tehnice necesare pentru înființarea unui Centru de zi multifuncțional, se vor reduce decalajele dintre populația identificată în zona marginalizată Sat Maltezi și restul Comunei Stelnica, între comunitatea marginalizată și restul comunității, prin acces egal la servicii sociale, educaționale și de calitate.

Detalii suplimentare despre proiect →
MADRUGADA COM SRL investiții în panouri solare

MADRUGADA COM SRL investiții în panouri solare - Societate din localitatea Palota, comuna Sântandrei, Bihor a obținut:  reducerea emisiilor anuale de CO2 ( în tone, CO2 eq. / an): 332,92 tone de CO2eq/an, energie electrică produsă din alte surse regenerabile – fotovoltaice: 1.087,97 MWh/an, 1 sistem fotovoltaic nou cu o capacitatea de 0,90896MW. Locuri de muncă nou create: un loc de muncă nou.

Detalii suplimentare despre proiect →
Fabricarea de mobila folosind energie solara SC ELaborator Feeria SRL

Fabricarea de mobila folosind energie solara la SC ELaborator Feeria SRL, respectiv reducerea costurilor de producție și asigurarea securității energetice.

Detalii suplimentare despre proiect →
Producția de mobilă SIMEX cu ajutorul energiei verzi

Producția de mobilă SIMEX cu ajutorul energiei verzi. Principalele rezultate obținute:  reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2: 364 tone de CO2eq/an, producția anuală de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice): 520 MWh/an, crearea a 3 noi locuri de muncă pentru șomeri sau persoane din categorii defavorizate.

Detalii suplimentare despre proiect →
Asociatia Semper Musica

Asociația Semper Musica - When ContempArt helps Social! - 15 creații de artă contemporană dezvoltate cu ocazia proiectului au îmbinat arta contemporană și aspecte ce țin de viața cu HIV în România și Norvegia.

Detalii suplimentare despre proiect →
Gradina Culturala Callatis

Grădina Culturală Callatis - Proiectul a presupus amenajarea Grădinii Muzeului de Arheologie Callatis într-un spațiu de expoziții artistice, evenimente culturale și petrecerea timpului liber gratuit pentru comunitate și vizitatori.

Detalii suplimentare despre proiect →
DIALOG: Caleido

Dialog Caleido a derulat  20 de producții independente de teatru (festivalul de teatru Caleido ediția a IV-a, dans și performance), festivalul de fotografie walk&Shoot Fest, Instalația artistică Greenhouse de Lise Wulff, Turul performativ al fântânilro Olteniei.

Detalii suplimentare despre proiect →
In-Herit

In-Herit - Centrul Național de Informare și Promovare a Patrimoniului Cultural | Proiectul a urmărit dezvoltarea unei structuri permanente prin intermediul căreia să îmbunătățească accesul publicului larg la servicii de informare și educare în domeniul patrimoniului cultural.

Detalii suplimentare despre proiect →
Mirrors of Brancusi

Mirrors of Brancusi - proiect care a surprins esența sculptorului român printr-o serie de instalații și de experiențe bazate pe opera lui Constantin Brâncuși, dar care ne-a și permis să privim în opera lui ca într-o oglindă personală.

Detalii suplimentare despre proiect →
Colecția de imagini Mihai Oroveanu

Imaginea fotografică între trecut și viitor și-a propus să valorifice una dintre cele mai importante arhive fotografice prin digitalizarea, prezervarea și publicarea online a fotografiilor selectate din această arhivă imaginând moduri inovatoare de a angaja și atrage publicul în acest demers.

Detalii suplimentare despre proiect →
TRIUMF AMIRIA - Muzeul Culturii Queer

TRIUMF AMIRIA - Muzeul Culturii Queer și-a propus o serie de evenimente menite a sublinia importanta culturii queer, dar și a incuraja producția culturală nouă prin expoziții, ateliere, tururi ghidate, spectacole de teatru și performance-uri, lecturi publice și evenimente de networking.

Detalii suplimentare despre proiect →

Arhiva rezultatelor aferente perioadei 2009-2014 o găsiți aici